Kamervraag 2019Z16728

De huisartsenpost in Limburg die onder druk komt te staan

Ingediend 9 september 2019
Indiener Lilianne Ploumen (PvdA)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z16728.html
1. De Limburger, 7 september 2019
2. De Limburger, 7 september 2019
3. Mondelinge Vragenuur Tweede Kamer d.d. 12 maart 2019, Handelingen I...
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de berichten «Huisartsenzorg onder druk»1 en «Huisartsen vaak hindernis bij stages»?2
 • Vraag 2
  Is het u bekend dat een dreigend tekort van 200 doktersassistenten in Limburg dreigt?
 • Vraag 3
  Is het u ook bekend dat er een tekort aan praktijkondersteuners dreigt?
 • Vraag 4
  Deelt u de zorgen over de kwaliteit van huisartsenzorg die door het tekort aan doktersassistenten onder druk kom te staan? Zo ja, welke maatregelen neemt u om het tekort van doktersassistenten in Limburg tegen te gaan?
 • Vraag 5
  Wat is de stand van zaken met betrekking tot de formele erkenning van het beroep van doktersassistent, nadat u op 12 maart 2019 toezegde hierover met de doktersassistenten in gesprek te gaan?3 Zijn er deze zomer vorderingen gemaakt? Heeft dit gesprek inmiddels plaatsgevonden? Kunt u een toelichting geven over de stand van zaken?
 • Vraag 6
  Hoe vindt u het dat er op de opleiding tot doktersassistenten jaarlijks maar 45 leerlingen kunnen starten als gevolg van een gebrek aan stageplaatsen?
 • Vraag 7
  Bent u het eens dat mogelijk een deel om het tekort aan doktersassistenten in Limburg kan worden teruggebracht door het aantal stageplaatsen voor doktersassistenten te vergroten? Zo ja, bent u van plan zich in te zetten om het aantal stageplaatsen bij dokterspraktijken te vergroten? Zo nee, kunt u uw antwoord toelichten?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z16728
Volledige titel: De huisartsenpost in Limburg die onder druk komt te staan