Kamervraag 2019Z16531

Het opnieuw lekken van een Prinsjesdagplan

Ingediend 5 september 2019
Beantwoord 12 september 2019 (na 7 dagen)
Indiener Ronald van Raak (SP)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen financiën organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z16531.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-3967.html
 • Vraag 1
  Bent u bereid het Prinsjesdagplan over de zorgpremie niet alleen naar de krant, maar ook naar de Kamer te sturen?1

  Ten aanzien van deze vragen kan ik niet anders dan in dezelfde lijn antwoorden als ik deed op de vragen met de kenmerken 2019Z15914, 2019Z16002 en 2019Z16156. Laat ik vooropstellen dat ik zeer veel waarde hecht aan adequate informatievoorziening aan uw Kamer, ook met betrekking tot plannen voor Prinsjesdag, die hun beslag krijgen in de begrotingswetten, het Belastingplan en de Miljoenennota.
  De plannen van dit kabinet voor Prinsjesdag worden op de daarvoor aangewezen momenten met uw Kamer gedeeld zodat het besproken kan worden tijdens de algemene politieke beschouwingen, de algemene financiële beschouwingen en in de hierop volgende wetsbehandelingen.

 • Vraag 2
  Bent u bereid dit plan vóór vrijdag 6 september a.s. naar de Kamer te sturen?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z16531
Volledige titel: Het opnieuw lekken van een Prinsjesdagplan
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-3967
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het opnieuw lekken van een Prinsjesdagplan