Kamervraag 2019Z15202

Het terugbetalen van de lerarenbeurs

Ingediend 17 juli 2019
Indiener Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z15202.html
1. DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs
 • Vraag 1
  Bent u ervan op de hoogte dat een aantal studenten die onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit hebben gestudeerd en een lerarenbeurs ontvingen, deze moeten terugbetalen?
 • Vraag 2
  Om hoeveel studenten gaat dit en kunt u inzichtelijk maken over welke studiejaren dit gaat?
 • Vraag 3
  Wat is het gemiddelde bedrag dat studenten moeten terugbetalen?
 • Vraag 4
  Hoeveel studenten hebben bezwaar aangetekend bij DUO?1 In hoeveel gevallen is het bezwaar ontvankelijk verklaard?
 • Vraag 5
  Wat is de reden dat studenten uit bepaalde studiejaren een groot deel van de lerarenbeurs moeten terugbetalen?
 • Vraag 6
  Klopt het dat DUO in de voorwaarden nergens benoemt dat de kosten die worden gemaakt voor een studie ook binnen een bepaald tijdvak gemaakt moeten worden?
 • Vraag 7
  Klopt het dat studenten een bedrag per module betalen die binnen een bepaalde tijd moet zijn afgerond en waarin het collegegeld verrekend is, en dat daaruit volgt dat studenten die alle modules zouden aanschaffen binnen de subsidieperiode hun studie niet zouden kunnen afronden, aangezien dan de inschrijfrechten voor een aantal vakken al verlopen zouden zijn voor zij aan deze vakken zouden toekomen? Bent u het ermee eens dat deze manier waarop de studie wordt aangeboden onverenigbaar lijkt met de voorwaarden voor de lerarenbeurs? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 8
  Bent u het ermee eens dat de voorwaarden voor deze studenten op z’n minst onduidelijk zijn, waardoor het onterecht is om van hen te vragen om de beurs terug te betalen?
 • Vraag 9
  Bent u het ermee eens dat het erg belangrijk is dat leraren zich professioneel blijven ontwikkelen en dat het terugbetalen van de beurs demotiverend is?
 • Vraag 10
  Bent u bereid om met de gedupeerde studenten een regeling te treffen zodat zij de beurs niet terug te hoeven betalen? Zo nee, waarom niet?
 • Mededeling - 13 september 2019

  Het lid Westerveld (GroenLinks) heeft vragen gesteld aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (ingezonden 17 juli 2019). Het opleveren van de gevraagde cijfers kost veel tijd. Ik vraag uw Kamer daarom om uitstel en zal uw Kamer zo spoedig mogelijk de beantwoording van de vragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z15202
Volledige titel: Het terugbetalen van de lerarenbeurs