Kamervraag 2019Z14854

Het bericht ‘Anti-vaccinatiecampagne aangevoerd door homeopaten’

Ingediend 9 juli 2019
Indiener Hayke Veldman (VVD)
Onderwerpen geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z14854.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Anti-vaccinatiecampagne aangevoerd door homeopaten»?1
 • Vraag 2
  Kunt u toelichten welke resultaten de vaccinatiealliantie tot nu toe geboekt heeft in het aanpakken van onjuiste informatie omtrent vaccineren?
 • Vraag 3
  Kunt u een toelichting geven op de voortgang van het onderzoek naar het toevoegen van een verplichte tekst aan homeopathische middelen die worden aangeprezen als alternatief voor vaccinaties, welke u heeft aangekondigd heeft in de beantwoording op de schriftelijke vragen van 3 december 2018 over de berichtgeving waarin kinderartsen oproepen op te treden tegen een homeopathisch alternatief voor vaccineren?2
 • Vraag 4
  Kunt u aangeven welke obstakels er in de weg staan om de Regeling Geneesmiddelenwet aan te passen zodat het toevoegen van een dergelijke verplichte tekst mogelijk wordt?
 • Vraag 5
  Kunt u aangeven welke obstakels er in de weg staan om de Europese geneesmiddelenrichtlijn aan te passen zodat het toevoegen van een dergelijke verplichte tekst mogelijk wordt?
 • Mededeling - 25 juli 2019

  De vragen van het Kamerlid Veldman (VVD) over het bericht «Anti-vaccinatiecampagne aangevoerd door homeopaten» (2019Z14854) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z14854
Volledige titel: Het bericht ‘Anti-vaccinatiecampagne aangevoerd door homeopaten’