Kamervraag 2019Z14688

Het plan voor een gebiedsfonds waar omwonenden van het windpark N33 niet blij mee zijn

Ingediend 5 juli 2019
Indiener Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen energie natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z14688.html
 • Vraag 1
  Kent u het artikel van RTV Noord van 3 juli 2019 over het plan voor een gebiedsfonds waar omwonenden niet blij mee zijn? Wat is hierop uw reactie?1
 • Vraag 2
  Erkent u dat de aanpak rondom het windpark N33 verkeerd is gelopen? Erkent u dat omwonenden niet betrokken zijn bij het proces? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 3
  Erkent u tevens dat het Ministerie van Economische zaken en Klimaat de locatie van dit windmolenpark heeft bepaald? Erkent u dat de provincie Groningen niet de ruimte heeft gekregen om te kiezen voor een door haar gewenste variant, maar slechts keuze had tussen een beperkt aantal door het ministerie voorgedragen varianten? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 4
  Bent u bereid omwonenden te compenseren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dat doen en wanneer?
 • Vraag 5
  Waar kunnen inwoners terecht met planschade? Wie kan deze inwoners begeleiden bij de procedures?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z14688
Volledige titel: Het plan voor een gebiedsfonds waar omwonenden van het windpark N33 niet blij mee zijn