Kamervraag 2019Z14255

Het bericht dat Yarden klanten toch laat bijbetalen voor hun uitvaart

Ingediend 3 juli 2019
Indiener Ronald van Raak (SP)
Onderwerpen economie markttoezicht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z14255.html
 • Vraag 1
  Klopt het dat uitvaarten de afgelopen jaren significant duurder zijn geworden? Zo ja, wat is daarvoor de verklaring?1
 • Vraag 2
  Is het waar dat verzekeraar Yarden probeert extra kosten op verzekerden te verhalen, die daar in principe voor verzekerd waren?
 • Vraag 3
  Hoe is het mogelijk dat voorwaarden van verzekeringen zo eenzijdig aangepast kunnen worden? Deelt u de mening dat dit de betrouwbaarheid van verzekeringen ondermijnt? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het zeer onwenselijk is dat een waardige uitvaart op deze manier voor veel mensen onbetaalbaarder wordt? Zo ja, wat gaat u hierop ondernemen? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z14255
Volledige titel: Het bericht dat Yarden klanten toch laat bijbetalen voor hun uitvaart