Kamervraag 2019Z10932

Het bericht ‘Huawei kan bij vertrouwelijke klantdata KPN’

Ingediend 3 juni 2019
Beantwoord 21 juni 2019 (na 18 dagen)
Indiener Arne Weverling (VVD)
Beantwoord door Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA), Mona Keijzer (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid staatsveiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z10932.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-3108.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Huawei kan bij vertrouwelijke klantdata KPN»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wordt het leveren en onderhouden van cruciale software van telecombedrijven door technologiebedrijven meegenomen in de risicoanalyse die op dit moment wordt uitgevoerd door de interdepartementale Taskforce onder leiding van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding? Zo nee, waarom niet en bent u van mening dat dit wel zou moeten worden meegenomen in de risicoanalyse?

  Ja.

 • Vraag 3
  Wordt het ontwikkelen van IT-systemen van telecombedrijven door technologiebedrijven meegenomen in de risicoanalyse die op dit moment wordt uitgevoerd door de interdepartementale Taskforce? Zo nee, waarom niet en bent u van mening dat dit wel zou moeten worden meegenomen in de risicoanalyse?

  Ja.

 • Vraag 4
  Worden de toegangsafspraken die telecombedrijven, zoals KPN, met leveranciers van interne softwaresystemen maken getoetst door de overheid?

  Artikel 11a.1 van de Telecommunicatiewet bepaalt dat aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken en openbare elektronische communicatiediensten de verplichting hebben passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de risico’s voor de veiligheid en integriteit van hun netwerken en diensten te beheersen. Agentschap Telecom houdt toezicht op deze zorgplicht. Onderdeel van passende maatregelen is de wijze waarop afspraken zijn gemaakt door telecombedrijven met leveranciers over toegang tot systemen.
  Meer specifiek ten aanzien van risico’s ten gevolge van mogelijk misbruik van leveranciers van technologie voor telecomnetwerken,2 heeft de interdepartementale Taskforce met medewerking van de drie grote telecomaanbieders (KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo) bekeken welke aanvullende maatregelen nodig zijn om deze risico’s te beheersen. Dit kan ook gevolgen voor het toezicht hebben.

 • Vraag 5
  Wordt het veiligheidsbeleid van telecombedrijven getoetst door de overheid? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Kunt u aangeven wanneer de Kamer conform de motie-Weverling c.s. zal worden geïnformeerd over de uitkomsten van de Taskforce?2

  De Taskforce heeft inmiddels haar uitkomsten opgeleverd. Op dit moment beraadt het kabinet zich op deze uitkomsten. De Kamer wordt hierover geïnformeerd.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z10932
Volledige titel: Het bericht ‘Huawei kan bij vertrouwelijke klantdata KPN’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-3108
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Weverling over het bericht ‘Huawei kan bij vertrouwelijke klantdata KPN’