Kamervraag 2019Z08110

Uitspraken van de Raad van State inzake jihadisten

Ingediend 18 april 2019
Beantwoord 24 april 2019 (na 6 dagen)
Indiener Machiel de Graaf (PVV)
Beantwoord door Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA), Mark Harbers (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid staatsveiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z08110.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-2413.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de uitspraken 201806107/1/V6 en 201806104/1/V6 van de Raad van State?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Weet u zeker dat beide jihadisten zich niet in Nederland bevinden? Zo nee, heeft u dan enig idee waar ze wel zijn? Zo ja, waar zijn ze?

  Over individuele casussen doe ik geen uitspraak.

 • Vraag 3
  Bent u bereid om ondanks deze uitspraak van de Raad van State te zorgen dat beide jihadisten nooit meer in Nederland zullen komen en als ze hier wel zijn, ze vast te zetten en na hun straf alsnog uit te zetten? Zo nee, waarom niet?

  Momenteel onderzoekt de Staatssecretaris de uitspraak van de Raad van State om te bezien wat dit betekent voor deze en andere reeds genomen besluiten tot intrekking Nederlanderschap ingevolge art 14, vierde lid, Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN). Indien onderkende uitreizigers terugkeren naar Nederland worden zij aangehouden, waarna de strafrechtelijke en vreemdelingrechtelijke opties grondig zullen worden onderzocht met inachtneming van alle feiten en omstandigheden. Het Openbaar Ministerie zal een vervolging starten indien het daartoe aanleiding ziet. Ten aanzien van personen die bij verstek veroordeeld zijn geldt dat zij, zodra zij terugkeren in Nederland, zullen worden gedetineerd ten behoeve van effectuering van hun straf. Na een onherroepelijke veroordeling wegens terroristische misdrijven is het mogelijk de nationaliteit in te trekken van personen met een dubbele nationaliteit op grond van art 14, tweede lid RWN. Na intrekking van het Nederlanderschap kan het terugkeerproces aangevangen worden.

 • Vraag 4
  Wilt u deze vragen uiterlijk maandag 22 april a.s. beantwoorden?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z08110
Volledige titel: Uitspraken van de Raad van State inzake jihadisten
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-2413
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid De Graaf over uitspraken van de Raad van State inzake jihadisten