Kamervraag 2019Z05985

Kinderen in armoede naar nul

Ingediend 27 maart 2019
Indiener Gijs van Dijk (PvdA)
Onderwerpen gezin en kinderen sociale zekerheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z05985.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel Ā«Een nieuwe alliantie moet het aantal kinderen in armoede naar nul brengenĀ»?1
 • Vraag 2
  Wat vindt u van het initiatief Alliantie kinderarmoede? In hoeverre bent u aangesloten bij dit initiatief?
 • Vraag 3
  Gaat u zich aansluiten bij de doelstelling van de Alliantie kinderarmoede om in 2030 geen kinderarmoede meer te laten bestaan? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om deze doelstelling te laten halen?
 • Vraag 4
  Hoe gaat u zich verder inzetten bij de andere doelstelling van dit initiatief dat er in 2030 geen nieuwe gezinnen meer in armoede vervallen?
 • Vraag 5
  Bent u bereid, in samenwerking met betrokken ministers, een deltaplan armoedebestrijding te starten?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z05985
Volledige titel: Kinderen in armoede naar nul