Kamervraag 2019Z05980

Het ‘wobben’ van SMS-verkeer met de CEO van Unilever in verband met de dividendbelasting

Ingediend 27 maart 2019
Indiener Ronald van Raak (SP)
Onderwerpen recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z05980.html
 • Vraag 1
  Kent u de uitspraak van de Raad van State dat SMS-berichten en Whats-App-berichten van bestuurders en ambtenaren die in verband met het werk zijn verstuurd of zijn ontvangen op te vragen zijn in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)?1
 • Vraag 2
  Bent u bereid alsnog tegemoet te komen aan een Wob-verzoek naar het SMS-verkeer tussen u en de CEO van Unilever rondom de afschaffing van de dividendbelasting? Zo nee, waarom niet?2
 • Vraag 3
  Kunt u verzekeren dat relevante en in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur op te vragen SMS-verkeer niet is vernietigd?
 • Mededeling - 9 april 2019

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid van uw Kamer Van Raak (SP) aan de Minister-President over het «wobben» van SMS-verkeer met de CEO van Unilever in verband met de dividendbelasting (ingezonden 27 maart 2019, met nummer 2019Z05980) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord. Het kabinet bestudeert thans de rechterlijke uitspraak waarnaar in de vragen wordt verwezen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z05980
Volledige titel: Het ‘wobben’ van SMS-verkeer met de CEO van Unilever in verband met de dividendbelasting