Kamervraag 2019Z04102

Het plaatsen van (bewerkte) foto’s en filmpjes van leerkrachten in klaslokalen op internet

Ingediend 5 maart 2019
Indieners Tobias van Gent (VVD), Rudmer Heerema (VVD)
Onderwerpen onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z04102.html
1. Zie onder andere NOS Journaal, 17-02-19; RTL Nieuws, 16-02-19 en NRC 15-02-19
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de berichten met betrekking tot de plaatsing van (bewerkte) foto’s en filmpjes van leerkrachten in klaslokalen op internet?1
 • Vraag 2
  Gezien het feit dat de laatste tijd met regelmaat in de media nieuwsberichten verschijnen dat leerkrachten in problemen zijn geraakt doordat leerlingen (bewerkte) foto’s en filmpjes gemaakt in het klaslokaal of op school, op internet hebben geplaatst, bent u van mening dat dit een groeiend probleem is en dat leerkrachten hiertegen in bescherming moeten worden genomen? Zo ja, wat gaat u doen om dit groeiende probleem tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Deelt u de opvatting dat het verwerken van persoonsgegevens (door filmpjes en/of foto’s) op internet, zonder dat de persoon over wie het gaat daarvoor toestemming heeft gegeven, in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?
 • Vraag 4
  Welke strafrechtelijke of bestuursrechtelijke sancties kunnen worden opgelegd aan leerlingen en/of anderen die op dergelijke wijze in strijd met de AVG handelen? Hoe vaak zijn deze sancties sinds de invoering van de AVG in mei 2018 opgelegd?
 • Vraag 5
  Worden er ook door de scholen sancties opgelegd aan deze leerlingen en wat voor sancties zijn dit?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z04102
Volledige titel: Vragen van de leden RudmerHeerema en Van Gent (beiden VVD) aan de Ministers voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en voor Rechtsbescherming over het plaatsen van (bewerkte) foto’s en filmpjes van leerkrachten in klaslokalen op internet (ingezonden 5 maart 2019).