Kamervraag 2019Z02548

Het bericht dat de topman van ABN-AMRO niet wil dat de overheid treuzelt met de verkoop

Ingediend 11 februari 2019
Beantwoord 21 maart 2019 (na 38 dagen)
Indieners Mahir Alkaya (SP), Ronald van Raak (SP)
Beantwoord door Wopke Hoekstra (minister ) (CDA)
Onderwerpen economie markttoezicht overige economische sectoren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z02548.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-1985.html
 • Vraag 1
  Kunt u, al dan niet via NL financial investments (NLFI), aan ABN AMRO verzoeken om openbaar te maken welke toekomstscenario’s voor deze bank zijn uitgewerkt, en kunt u de Kamer informeren over de uitkomst van uw verzoek?1

  In mijn beantwoording van de vragen van het lid Alkaya van 31 januari 2019 heb ik aangegeven dat ik niet bekend ben met toekomstscenario’s die ABN AMRO opgesteld zou hebben. In deze vragen werd specifiek gevraagd naar scenario’s die zagen op een verkoopstop. Hiervan heb ik gezegd dat scenario’s die uitgaan van een verkoopstop wat mij betreft niet aan de orde zijn, want wat in het regeerakkoord staat geldt nog steeds: ABN AMRO wordt zo snel als verantwoord mogelijk is, volledig naar de markt gebracht.
  Het is goed wanneer ABN AMRO nadenkt over de toekomst en wat de aangekondigde afbouw van het staatsbelang voor de bank betekent, maar ABN AMRO is niet verantwoordelijk voor de verkoopstrategie van de staat. Dit is een beslissing van de staat en NLFI adviseert mij hierover. Ik vind het dan ook niet opportuun om ABN AMRO te verzoeken dergelijke scenario’s, mochten deze al bestaan, openbaar te maken.

 • Vraag 2
  Kunt u alle rapportages over verschillende toekomstscenario’s voor ABN AMRO, die in 2018 door de bank zijn uitgewerkt, openbaar maken en aan de Kamer doen toekomen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  In hoeverre acht u de informatieplicht aan de Kamer ook van toepassing op bedrijven waarbij de Nederlandse staat de grootste aandeelhouder is?

  De informatieplicht aan de Kamer is van toepassing op ministers en staatssecretarissen. Deze plicht is niet van toepassing op bedrijven waarbij de Nederlandse staat (meerderheids)aandeelhouder is.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z02548
Volledige titel: Het bericht dat de topman van ABN-AMRO niet wil dat de overheid treuzelt met de verkoop
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-1985
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Alkaya en Van Raak over het bericht dat de topman van ABN AMRO niet wil dat de overheid treuzelt met de verkoop