Kamervraag 2018Z24809

Het bericht dat de rechter de Belgische overheid heeft opgedragen kinderen uit Syrië terug te halen

Ingediend 28 december 2018
Indieners Attje Kuiken (PvdA), Lilianne Ploumen (PvdA)
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z24809.html
1. NOS, 26 december 2018
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Defence for Children hoopt op Nederlandse rechtszaak IS-kinderen»?1
 • Vraag 2
  Wat is uw reactie op de uitspraak van de rechter in België waarin de overheid wordt opgedragen zes Belgische kinderen terug te halen uit Syrië?
 • Vraag 3
  Heeft deze uitspraak ook consequenties voor het Nederlandse beleid ten aanzien van het terughalen van Nederlandse kinderen die onder onveilige en slechte omstandigheden vastzitten in Syrië? Zo ja, welke?
 • Vraag 4
  Bent u bereid contact op te nemen met uw Belgische ambtsgenoot om te bezien of samen met België, en andere bondgenoten, kan worden opgetrokken bij het begeleiden van kinderen naar consulaten en vervolgens naar huis zoals de Belgische rechter nu ook heeft opgedragen aan de Belgische staat? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat kinderen die slachtoffer zijn geworden van de verwerpelijke keuze van hun ouders om naar ISIS-gebied af te reizen, hulp nodig hebben, in het bijzonder de kinderen die zonder (ouderlijk) toezicht daar verblijven? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u daar toe? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z24809
Volledige titel: Vragen van de leden Ploumen en Kuiken (beiden PvdA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat de rechter de Belgische overheid heeft opgedragen kinderen uit Syrië terug te halen (ingezonden 28 december 2018).