Kamervraag 2018Z22779

Het pas na een artikel-12 procedure verstrekken van een kopie van het onderzoeksdossier aan nabestaanden

Ingediend 3 december 2018
Indiener Michiel van Nispen (SP)
Onderwerpen recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z22779.html
 • Vraag 1
  Wat vindt u er van dat nabestaanden pas na het starten van een artikel 12 Sv-procedure (klacht over het niet vervolgen) eindelijk toegang tot het onderzoeksdossier over de dood van hun dierbare kunnen afdwingen?1 2
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat hiermee onvoldoende recht wordt gedaan aan de Kamerbreed gesteunde motie-Van Nispen waarin de regering wordt verzocht de mogelijkheden voor nabestaanden om het onderzoeksdossier te laten onderzoeken uit te breiden met inachtneming van de privacy?3
 • Vraag 3
  Waarom krijgen nabestaanden pas een kopie van het dossier nadat zij een tijdrovende procedure (artikel 12 Wetboek van Strafvordering) zijn gestart, met een onnodige belasting van het rechtssysteem tot gevolg en onnodige vertraging en lijden voor de nabestaanden?
 • Vraag 4
  Bent u bereid hierover met het openbaar ministerie in gesprek te gaan? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z22779
Volledige titel: Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het pas na een artikel-12 procedure verstrekken van een kopie van het onderzoeksdossier aan nabestaanden (ingezonden 3 december 2018).