Kamervraag 2018Z18891

De Nederlandse instemming met een Palestijns voorzitterschap van de G77

Ingediend 19 oktober 2018
Beantwoord 9 november 2018 (na 21 dagen)
Indieners Joël Voordewind (CU), Raymond de Roon (PVV), Kees van der Staaij (SGP), Thierry Baudet (FVD)
Beantwoord door Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z18891.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-578.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Nederland stemt voor Palestijns voorzitterschap G77»1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat Nederland in VN-verband heeft ingestemd met een Palestijns voorzitterschap van de G77?

  De leden van de groepering landen genaamd G-77 (waar thans 134 landen lid van zijn) hebben bepaald dat de Palestijnse delegatie in 2019 in de VN het voorzitterschap van hun groepering zal vervullen. Voor het uitvoeren van de taken die behoren bij deze functie, was een technische resolutie nodig om de Palestijnse delegatie bij de Verenigde Naties in New York een aantal rechten toe te kennen. Deze rechten zijn in tijd en aard beperkt tot wat nodig is voor het uitoefenen van het voorzitterschap van de G77 in 2019. Nederland heeft, in gezelschap van de meerderheid van EU-leden, ingestemd met toekenning van deze specifieke rechten. Tegelijkertijd heeft het Koninkrijk zijn jarenlange consistente positie ten aanzien van de niet-erkenning van de «Staat Palestina» in een stemverklaring herbevestigd onder verwijzing naar de stemverklaring van 29 november 2012 inzake de toetreding van de «Staat Palestina» als een als «Non-Member Observer State» tot de VN. Deze stemverklaring stuur ik hierbij mee.3

 • Vraag 3
  Bent u ervan op de hoogte dat deze resolutie spreekt van een «Palestijnse Staat»?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Hoe verhoudt deze tekst zich tot het feit dat Nederland de Palestijnse Staat niet formeel erkend heeft? Hoe is het mogelijk dat Nederland desalniettemin in heeft gestemd met deze resolutie?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Hoe kan een niet-lidstaat voorzitter worden van een dergelijk VN-orgaan? Bestaan hier precedenten van?

  De G-77 vormen geen VN-orgaan, maar een coalitie en overlegkader van een aantal landen. Het is niet eerder voorgekomen dat een delegatie die door de Algemene Vergadering de status is verleend van «Non-Member Observer State» voorzitter werd van een samenwerkingsverband van leden van de Verenigde Naties. Wel zijn er andere voorbeelden van niet-leden die een voorzitterschapsrol vervullen, zoals de EU-delegatie dat doet voor de EU.

 • Vraag 6
  Bent u bereid voortaan tegen VN-resoluties te stemmen waarmee de suggestie gewekt wordt dat een Palestijnse staat erkend wordt?

  De positie van het Koninkrijk ten aanzien van de niet-erkenning van de «Staat Palestina» is wereldwijd bekend. Het Koninkrijk zal dit, waar nodig, blijven duidelijk maken.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z18891
Volledige titel: De Nederlandse instemming met een Palestijns voorzitterschap van de G77
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-578
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van der Staaij, Baudet, De Roon en Voordewind over de Nederlandse instemming met een Palestijns voorzitterschap van de G77