Kamervraag 2018Z17002

In AZC’s gescheiden Christenen en Moslims

Ingediend 27 september 2018
Beantwoord 23 oktober 2018 (na 26 dagen)
Indiener Thierry Baudet (FVD)
Beantwoord door Mark Harbers (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen immigratie migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z17002.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-343.html
1. Eindhovens Dagblad, 25 september 2018
 • Vraag 1
  Kent u het nieuwsbericht «Binnenkijken bij het azc in Budel: «Dit is geen charmeoffensief»»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u de verklaring van de in het bericht genoemde medewerker van het asielzoekerscentrum (AZC) in Budel dat moslims en Christenen niet bij elkaar op de kamer worden geplaatst, gewoon om problemen te voorkomen?
 • Vraag 3
  Welke problemen worden daarmee bedoeld? Komen deze problemen vooral van de moslims of van de Christenen?
 • Vraag 4
  Gebeurt dit gescheiden plaatsen ook in andere AZC’s? Zo ja, in hoeveel procent van de gevallen?
 • Vraag 5
  Worden ook andere minderheidsgroepen, zoals bijvoorbeeld homoseksuelen, in aparte ruimtes geplaatst? Zo ja, is dit ook om problemen te voorkomen? Zo ja, wat voor problemen zijn dat? Welke groepen zijn voor die problemen verantwoordelijk?
 • Vraag 6
  Hoe beoordeelt u de verklaring van de eerdergenoemde medewerker dat een groep AZC-bewoners geregeld voor overlast zorgt? Om wat voor overlast gaat dit? Wat betekent «geregeld» in dit geval?

  Zoals eerder gedeeld met uw Kamer komt het voor dat bewoners van COA-locaties betrokken zijn bij overlast of incidenten.2 De mate waarin dit speelt fluctueert en de aard en achtergrond van de overlast is divers.
  Ik wil benadrukken dat overlastgevend gedrag ontoelaatbaar is en aangepakt dient te worden met het palet aan maatregelen dat daarvoor beschikbaar is en waarover ik uw Kamer meermaals heb geïnformeerd. Daarbij is het belangrijk dat wanneer overlastgevend gedrag overgaat in crimineel gedrag de aanpak primair via het strafrecht verloopt.

 • Vraag 7
  Hoe beoordeelt u de verklaring van een medewerker dat het om een klein percentage gaat? Hoe groot is dat percentage? Hoe groot is dat percentage in andere AZC’s?

  Zie antwoord vraag 6.

 • Vraag 8
  Hoeveel mensen zitten op dit moment in AZC’s in Nederland?

  Momenteel verblijven ruim 22.000 mensen in de opvang; circa 6.500 hiervan beschikken over een verblijfsvergunning en wachten op huisvesting in een gemeente.

 • Vraag 9
  Kunt u een overzicht geven van de herkomst van deze mensen, hun religie, de status van hun aanvraag en de verwachte gezinsmigratie die zij met zich mee zullen brengen indien zij een permanente verblijfsvergunning zouden krijgen?

  Gegevens over onder meer etniciteit en religie worden niet structureel geregistreerd in de geautomatiseerde systemen van het COA. Het door u gevraagde overzicht kan dus niet in samenhang worden gegeven.

 • Mededeling - 19 oktober 2018

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Baudet (FvD) van uw Kamer aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over in AZC’s gescheiden Christenen en Moslims (ingezonden 27 september 2018) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z17002
Volledige titel: In AZC’s gescheiden Christenen en Moslims
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-343
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Baudet over in AZC’s gescheiden Christenen en Moslims