Kamervraag 2018Z16186

De uitlatingen van een Nederlandse diplomaat over het opgeven van het veto op het gebied van buitenland beleid

Ingediend 17 september 2018
Beantwoord 10 oktober 2018 (na 23 dagen)
Indieners Vicky Maeijer (PVV), Raymond de Roon (PVV)
Beantwoord door Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z16186.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-248.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Small states reluctant to give up EU foreign policy veto»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u bekend met de Nederlandse diplomaat die in het artikel wordt geciteerd?

  Ja.

 • Vraag 3
  Sprak deze diplomaat namens de Nederlandse regering?

  Ja.

 • Vraag 4
  Is dit het standpunt van de Nederlandse regering: «(w)e understand the imperative that the EU acts with one voice. Fast and effective decision-making is a prerequisite for that, so we're starting out with a positive attitude»? Zo nee, wat is dan wel het standpunt van Nederland?

  Het kabinet is voor een efficiënte en slagvaardige Unie en zal voorstellen die daaraan kunnen bijdragen met een positieve grondhouding bekijken. Het kabinet zal de Tweede Kamer door middel van een BNC-fiche informeren over zijn standpunt ten aanzien van de Mededeling2 die de Europese Commissie op 12 september jongstleden over dit onderwerp publiceerde.

 • Vraag 5
  Bent u van plan om in Brussel duidelijk te maken dat Nederland geenzins van plan is, op welk dossier dan ook, veto's in te leveren? Zo nee, waarom niet?

  Zoals in het antwoord op vraag 4 vermeld, zal de Tweede Kamer door middel van een BNC-fiche op de hoogte worden gesteld van het kabinetsstandpunt ten aanzien van de Commissiemededeling.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z16186
Volledige titel: De uitlatingen van een Nederlandse diplomaat over het opgeven van het veto op het gebied van buitenland beleid
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-248
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Maeijer en De Roon over de uitlatingen van een Nederlandse diplomaat over het opgeven van het veto op het gebied van buitenland beleid