Kamervraag 2018Z12901

De mededeling dat Nederland een deel van de migranten van het schip 'Lifeline' gaat opvangen

Ingediend 29 juni 2018
Beantwoord 5 juli 2018 (na 6 dagen)
Indieners Geert Wilders (PVV), Sietse Fritsma (PVV), Vicky Maeijer (PVV)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z12901.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-2675.html
1. https://www.ad.nl/buitenland/nederland-neemt-tot-20-migranten-uit-mal…
2. «Minister Rutte: Bij dat schip is het nu de vraag: waar gaat dat naar binnen, blijft dat op Malta of gaat dat verder; en moeten we daar als Europa ook iets mee? Daar moeten we natuurlijk naar kijken. Maar wat je niet wilt – daarom ben ik zo voorzichtig met die vraag beantwoorden – is dat we zeggen «dat lossen we wel met elkaar op», want dan weet ik wel dat er morgen een enorme stroom boten op gang komt naar Europa met mensen die denken: ha, leuk, we eindigen niet in Italië; we eindigen nu waarschijnlijk in Duitsland of Zweden. Een van de randvoorwaarden zou volgens mij moeten zijn dat een schip als dat evident niet veilig is om dit te doen – als je er zo naar kijkt, lijkt de Lifeline of hoe het schip ook heet, toch niet aan de criteria te voldoen – in ieder geval aan de ketting gaat zodat dat niet meer op zee terugkeert en niet een volgende groep vluchtelingen kan gaan halen, want dan blijven we bezig. Als je een systeem kunt bedenken waarin die schepen ook uit de vaart worden genomen, zou dat al kunnen helpen.»
 • Vraag 1
  Is het waar dat er op 24 juni 2018, tijdens de ingelaste Europese migratiebijeenkomst, al afspraken zijn gemaakt over de opname van migranten van het schip «Lifeline»?1 Zo ja, wat voor afspraken betreft dit en wat was uw rol bij de totstandkoming hiervan? Heeft u op genoemde datum toegezegd migranten over te nemen of dit te zullen overwegen?

  Nee, dat is niet het geval. Tijdens het informele werkoverleg op 24 juni jl. heeft Malta aangekondigd dat het in principe niet bereid was om het schip toe te laten, tenzij andere lidstaten bereid waren om voor deze personen verantwoordelijkheid te nemen. Hierop is door het kabinet in eerste instantie afhoudend gereageerd. Nadat de situatie in de dagen daarna verslechterde en een humanitaire noodsituatie dreigde, heeft het kabinet uiteindelijk, na het ER-debat en nadat ook andere lidstaten hadden aangegeven gehoor te geven aan deze oproep tot solidariteit, besloten als geste verantwoordelijkheid te nemen voor maximaal 20 asielzoekers uit Malta.
  Voor een verdere toelichting verwijs ik u kortheidshalve naar de aanbiedingsbrief bij Geannoteerde Agenda voor de informele Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 13 juli a.s. die u is toegegaan bij brief d.d. 2 juli jl.

 • Vraag 2
  Waarom is dit niet door u medegedeeld tijdens het debat over de Europese Top op 26 juni 2018 en klopt het dat u tijdens dat debat juist heeft aangegeven dat bedoelde overname van migranten zeer onverstandig zou zijn?2

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Kunt u deze vragen beantwoorden voor dinsdag 3 juli 2018 te 12.00 uur?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z12901
Volledige titel: De mededeling dat Nederland een deel van de migranten van het schip 'Lifeline' gaat opvangen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-2675
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Fritsma, Maeijer en Wilders over de mededeling dat Nederland een deel van de migranten van het schip 'Lifeline' gaat opvangen