Kamervraag 2018Z07626

Het aandelenbezit van de Koning

Ingediend 23 april 2018
Beantwoord 22 mei 2018 (na 29 dagen)
Indiener Ronald van Raak (SP)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen bestuur koninklijk huis
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z07626.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-2145.html
 • Vraag 1
  Klopt het dat de Koning geen aandelen bezit van Shell of van andere bedrijven die het predicaat Koninklijk mogen voeren?1

  De Koning bezit geen aandelen van bedrijven die het predicaat Koninklijk mogen voeren.

 • Vraag 2
  Klopt het dat de Koninklijke familie in het verleden wel aandelen bezat van Shell? Zo ja, wanneer zijn deze aandelen verkocht?

  De omstandigheid dat de Koning geen aandelen bezit van bedrijven die het predicaat Koninklijk mogen voeren is niet van recente datum. Meer in algemene zin geldt ten aanzien van de vermogensrechtelijke handelingen van het Koninklijk Huis dat artikel 41 van de Grondwet van toepassing is. Dit artikel waarborgt de ruimte die de Koning heeft voor de inrichting van zijn Huis. Deze waarborg is van wezenlijk belang voor de eigen invulling die de Koning aan het koningschap geeft. Hieraan is de voorwaarde verbonden van de inachtneming van het openbaar belang door de Koning. Voor het in acht nemen van die voorwaarde bestaat ministeriële verantwoordelijkheid.
  In dat kader kan ook worden verwezen naar de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State uit 2010 (Kamerstuk 32 791, nr.2. De voorlichting bevat onder meer het volgende:
  «Gelet op de recente discussies wijst de Afdeling erop dat voor vermogensrechtelijke gedragingen als uitgangspunt moet worden genomen dat het aanwenden van het privévermogen door de Koning of door de leden van het koninklijk huis, of het nu gaat om een spaarrekening, het beleggen in aandelen of het investeren in onroerend goed, op zichzelf genomen behoort tot de persoonlijke levenssfeer. Het feit dat aspecten van dergelijke investeringen openbaar zijn of kunnen worden, al dan niet op grond van wettelijke bepalingen, doet hieraan op zichzelf niet af. Ook het enkele feit dat het investeringen in het buitenland betreft, betekent op zichzelf nog niet dat het openbaar belang is of wordt geraakt.»

 • Vraag 3
  Klopt het dat de Koning wel aandelen bezit van andere bedrijven, zijnde niet Koninklijk?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u de opvatting dat helder moet zijn welke financiële belangen het staatshoofd – als vertegenwoordiger van ons land – heeft?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Bent u bereid de financiële transparantie rondom het staatshoofd te vergroten en openbaar te maken in welke bedrijven of sectoren de Koning aandelen heeft?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z07626
Volledige titel: Het aandelenbezit van de Koning
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-2145
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het aandelenbezit van de Koning