Kamervraag 2018Z06940

De proefboringen naar olie en gas op Aruba

Ingediend 13 april 2018
Beantwoord 1 mei 2018 (na 18 dagen)
Indiener André Bosman (VVD)
Beantwoord door Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen bestuur de nederlandse antillen en aruba
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z06940.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1969.html
1. Amigoe, 7 april 2018
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Eerste proefboring Aruba naar olie en gas nabij»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat de begroting eerst sluitend gemaakt dient te worden en het begrotingstekort moet worden teruggebracht, alvorens over te gaan tot het creëren van fondsen anders dan ter aanwending voor het terugdringen van het begrotingstekort?

  De politieke keuze wat te doen met eventuele revenuen uit olie en gas is aan het land Aruba. Wel deel ik de zorgen over de staat van de overheidsfinanciën van het land Aruba, in het bijzonder de hoge overheidsschuld die dient te worden teruggedrongen en het niet hebben van een meerjarige sluitende begroting. In mijn gesprek met de Minister van Financiën van Aruba, mevrouw Ruiz-Maduro, op 22 maart jl. heb ik deze zorgen ook kenbaar gemaakt en heb ik haar gevraagd zo snel mogelijk te komen met een begroting 2018 welke voldoet aan de aanbevelingen van het College Aruba financieel toezicht (CAft). Daarnaast wordt met Aruba gesproken over de vormgeving van het financieel toezicht na het begrotingsjaar 2018 met het oog op het bereiken van duurzame overheidsfinanciën en het terugdringen van de overheidsschuld.

 • Vraag 3
  In hoeverre is er voor het College Aruba Financieel Toezicht een rol weggelegd bij het toetsen van dergelijke keuzes?

  De verantwoordelijkheden van het CAft zijn vastgelegd in de Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht (LAft). Het CAft adviseert over de financiële doorvertaling van dergelijke beleidskeuzes.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z06940
Volledige titel: De proefboringen naar olie en gas op Aruba
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-1969
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Bosman over de proefboringen naar olie en gas op Aruba