Kamervraag 2018Z02931

Het weigeren van de VVV-cadeaukaart, de positie van het lokale mkb en de geldigheidsdatum bij cadeaukaarten

Ingediend 20 februari 2018
Beantwoord 5 april 2018 (na 44 dagen)
Indieners Joba van den Berg-Jansen (CDA), Mustafa Amhaouch (CDA)
Beantwoord door Mona Keijzer (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
Onderwerpen economie markttoezicht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z02931.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1703.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Ook al eens aan de kassa geweigerd met VVV-cadeaukaart?»1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat winkeliers de VVV-cadeaukaart in zijn nieuwe vorm vaak weigeren of de benodigde apparatuur nog niet op orde hebben? Zo ja, mag een cadeaukaart worden verstrekt die bij bepaalde aangesloten winkels wordt geweigerd of nog niet ingeruild kan worden?

  Mij is berichtgeving zoals bovenstaande over de weigering van de VVV-cadeaukaart in zijn nieuwe vorm bekend, maar precieze gegevens over de omvang hiervan heb ik niet.
  Winkeliers bepalen zelf welke betaalmiddelen zij accepteren. In de wet zijn geen bijzondere regels gesteld over het accepteren van cadeaukaarten. Ondernemers en uitgevers van cadeaukaarten maken onderling afspraken over de inwisselbaarheid en techniek van die kaarten. Hierbij is de overheid niet betrokken.

 • Vraag 3
  Zijn er meer cadeaukaarten waarbij lokale ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) afhaken vanwege een te forse investering? Zo ja, in hoeverre gaat dit ten koste van de groei van het lokale mkb?

  Mij zijn dergelijke signalen niet bekend.

 • Vraag 4
  Mogen cadeaukaarten worden verstrekt waarbij de geldigheidsdatum voor de consument onduidelijk, in kleine lettertjes en alleen op de achterkant van de kaart wordt weergegeven? Of waarbij de geldigheidsdatum alleen online te achterhalen is? Welke regels gelden hiervoor en welke instantie controleert hierop?
 • Vraag 5
  Ziet u mogelijkheden om de duidelijkheid van de geldigheidsdatum op cadeaukaarten te vergroten? Zo ja, welke mogelijkheden zijn dat?
 • Vraag 6
  Hoe kan worden gerealiseerd dat meer uitgevers van cadeaukaarten zich aansluiten bij de Stichting Keurmerk Cadeaukaarten, die langere geldigheidstermijnen hanteert?

  Een keurmerk draagt over het algemeen bij aan duidelijkheid voor de consument. Het is echter aan uitgevers van cadeaukaarten zelf om te besluiten of zij zich aansluiten bij de Stichting Keurmerk Cadeaukaarten. Ik wil er op wijzen dat ook uitgevers die niet zijn aangesloten bij het Stichting Keurmerk Cadeaukaarten zich moeten houden aan het hierboven toegelichte wettelijk kader.

 • Mededeling - 15 maart 2018

  Op 20 februari 2018 hebben de leden Van den Berg en Amhaouch (beiden CDA) vragen gesteld over het weigeren van VVV-cadeaukaarten, de positie van het MKB en de geldigheidsdatum bij cadeaukaarten (kenmerk 2018Z02931). In verband met nog lopende interdepartementale afstemming kan de beantwoording niet binnen de gebruikelijke termijn aan uw Kamer worden toegezonden. Ik streef ernaar de beantwoording zo spoedig mogelijk naar uw Kamer te verzenden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z02931
Volledige titel: Het weigeren van de VVV-cadeaukaart, de positie van het lokale mkb en de geldigheidsdatum bij cadeaukaarten
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-1703
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van den Berg en Amhaouch over het weigeren van de VVV-cadeaukaart, de positie van het lokale mkb en de geldigheidsdatum bij cadeaukaarten