Kamervraag 2018Z02450

Het aanstellen van dhr. M. Franco als regeringscommissaris op St. Eustatius

Ingediend 13 februari 2018
Beantwoord 21 februari 2018 (na 8 dagen)
Indiener Machiel de Graaf (PVV)
Beantwoord door Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen bestuur de nederlandse antillen en aruba
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z02450.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1231.html
 • Vraag 1
  Deelt u de mening dat de andere landen in ons Koninkrijk niets te maken hebben met de Nederlandse overname van het bestuur op St. Eustatius?

  Dhr. Marcolino (Mike) Franco heeft de Nederlandse nationaliteit en is afkomstig uit Curaçao. Hij zal zich als regeringscommissaris van Sint Eustatius inzetten binnen het Koninkrijk. Gelet op de eerdere aanbeveling van de commissie van wijzen is voor de functies van regeringscommissaris en plaatsvervangend regeringscommissaris gekozen voor personen uit zowel het Caribisch deel van het Koninkrijk als uit Europees Nederland, waarbij bestuurlijke ervaring, doortastendheid en verbindende kwaliteiten belangrijke functie-eisen waren. Beide personen voldoen hier ruimschoots aan.

 • Vraag 2
  Bent u bekend met het feit dat de bestuurscultuur van Curaçao van een lagere standaard is dan de Nederlandse?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat bij Nederlands ingrijpen in een bijzondere gemeente van Nederland, er een Nederlandse regeringscommissaris aangesteld moet worden om daarmee alleen al de schijn te voorkomen dat het Nederland niet menens is met het ingrijpen op St. Eustatius? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Zo ja, waarom kiest u voor een politicus uit een ander land dan Nederland, te weten Curaçao, om als regeringscommissaris op te treden op St. Eustatius en niet voor een Nederlands bestuurder die in ons eigen land zijn strepen heeft verdiend?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Bent u bereid alsnog een Nederlandse regeringscommissaris te benoemen?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z02450
Volledige titel: Het aanstellen van dhr. M. Franco als regeringscommissaris op St. Eustatius
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-1231
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid De Graaf over het aanstellen van dhr. M. Franco als regeringscommissaris op St. Eustatius