Kamervraag 2018Z02372

Een in Iran opgelegde doodstraf

Ingediend 12 februari 2018
Beantwoord 7 maart 2018 (na 23 dagen)
Indiener Sadet Karabulut (SP)
Beantwoord door Halbe Zijlstra (VVD)
Onderwerpen recht rechtspraak
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z02372.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1407.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Beroep tegen doodstraf Djalali verworpen door Iraanse Hooggerechtshof»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat de doodstraf van de in België werkzame wetenschapper Ahmadreza Djalali opnieuw is bevestigd door het Iraanse Hooggerechtshof en dat het deze keer een definitieve uitspraak betreft, waardoor executie aanstaande kan zijn?

  Voor zover bekend betreft het inderdaad een definitieve uitspraak van het Iraanse Hooggerechtshof. De advocaat van de heer Djalali heeft echter aangegeven toch mogelijkheden te bezien om in beroep te gaan. Hierover zijn nog geen details bekend.

 • Vraag 3
  Deelt u de zorgen over bekentenissen die onder foltering zouden zijn afgenomen?

  Ja, die zorgen deel ik.

 • Vraag 4
  Bent u bereid met spoed contact op te nemen met uw Iraanse collega’s om erop aan te dringen dat de opgelegde doodstraf niet wordt uitgevoerd en dat de heer Djalali een eerlijk proces krijgt of wordt vrijgelaten? Zo nee, waarom niet?

  De Europese Unie heeft, mede namens Nederland, direct na de recente uitspraak van het Iraanse Hooggerechtshof zorgen aan de Iraanse autoriteiten overgebracht. Zelf heb ik op 21 februari jl. met mijn counterpart in brede zin gesproken over mensenrechten en de Nederlandse standpunten overgebracht ten aanzien van de doodstraf, eerlijke rechtsgang en het uitsluiten van foltering.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z02372
Volledige titel: Een in Iran opgelegde doodstraf
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-1407
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Karabulut over een in Iran opgelegde doodstraf