Kamervraag 2018Z01018

Eenzijdig Chinees optreden bij instellen van vliegroutes over de Straat van Taiwan

Ingediend 24 januari 2018
Beantwoord 1 maart 2018 (na 36 dagen)
Indieners Raymond de Roon (PVV), Dion Graus (PVV)
Beantwoord door Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD), Halbe Zijlstra (VVD)
Onderwerpen luchtvaart verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z01018.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1325.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Zonder overleg plant Peking nieuwe vliegroutes»1 en de Taiwanese reactie daarop?2

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de bezorgdheid van de Verenigde Staten3 over dit eenzijdig optreden van de Chinese autoriteiten? Zo ja, bent u bereid uw zorg onder de aandacht te brengen van de Chinese ambassadeur? Zo nee, waarom niet?

  In het algemeen is het kabinet met de EU van mening dat het Taiwan-vraagstuk op vreedzame wijze via dialoog tussen beide betrokken partijen moet worden opgelost. Zij moeten niet overgaan tot unilaterale acties die zouden kunnen leiden tot een wijziging van de status quo, destabiliserende initiatieven of dwang. Dit standpunt is bij beide partijen genoeglijk bekend.

 • Vraag 3
  Kan deze onenigheid gevaar opleveren voor vliegtuigen die vanuit Nederland naar Taiwan (en v.v.) vliegen?

  De betreffende vliegroutes bevinden zich in luchtruim waar China verantwoordelijk is voor luchtverkeersleiding en voor het instellen van routes. De Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) heeft regels en procedures opgesteld voor het plannen van en het overleg over routes. Nederlandse luchtvaartmaatschappijen maken echter geen gebruik van de routes. Het kabinet heeft dan ook geen aanleiding hierover in overleg te treden.

 • Vraag 4
  Welke mogelijkheden ziet u om bij te dragen aan het verminderen van de spanningen en het daarmee bevorderen van de veiligheid van het vliegverkeer?

  Nederland en de EU blijven Peking en Taipei oproepen via constructieve dialoog een vreedzame oplossing te vinden en initiatieven te nemen die bijdragen aan het opbouwen van wederzijds vertrouwen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z01018
Volledige titel: Eenzijdig Chinees optreden bij instellen van vliegroutes over de Straat van Taiwan
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-1325
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden De Roon en Graus over eenzijdig Chinees optreden bij instellen van vliegroutes over de Straat van Taiwan