Kamervraag 2017Z13282

De aantasting van de positie van de Algemene Rekenkamer van Curaçao

Ingediend 5 oktober 2017
Beantwoord 21 november 2017 (na 47 dagen)
Indiener Ronald van Raak
Beantwoord door Ronald Plasterk (PvdA)
Onderwerpen financiën organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z13282.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-473.html
1. «Kabinet-Rhuggenaath trekt cassatieverzoek Rekenkamer in», Amigoe, 3 oktober 2017.
 • Vraag 1
  Waarom heeft de regering van Curaçao besloten om, zonder medeweten van de Algemene Rekenkamer van Curaçao, een lopend cassatieberoep bij de Hoge Raad om onderzoek te kunnen doen bij telecombedrijf UTS alsnog ongedaan te maken?1

  De Algemene Rekenkamer Curaçao is ingesteld bij de Staatsregeling Curaçao en diens bevoegdheden en taken in de landsverordening Algemene Rekenkamer Curaçao. Zodoende is het aan Curaçao zelf om invulling te geven aan de onderzoeksbevoegdheden van diens Rekenkamer.
  Met betrekking tot de beweegredenen van de regering van Curaçao om over te gaan tot het intrekken van het lopende cassatieberoep is mij niet meer bekend dan vermeld in de media.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het een regering niet past om de activiteiten van de Algemene Rekenkamer aan banden te leggen?

  Ik ben van mening dat een Rekenkamer een belangrijke rol speelt in het proces van democratische verantwoording. Het is echter niet aan de Nederlandse regering om zich te mengen in de uitspraak van de rechter ten aanzien van de zaak UTS of de intrekking van het cassatieberoep door de regering van Curaçao.

 • Vraag 3
  Voldoet dit ingrijpen door de regering van Curaçao volgens u aan de uitgangspunten van goed bestuur?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u de zorg van de Algemene Rekenkamer van Curaçao dat op deze manier de onafhankelijkheid, de bevoegdheid en het functioneren van de Rekenkamer als controlerend orgaan ernstig zijn aangetast en verzwakt?

  De invulling van de onafhankelijkheid, de bevoegdheid en het functioneren van de Algemene Rekenkamer van Curaçao is een aangelegenheid van Curaçao zelf. Het is daarom niet aan mij om hier uitspraken over te doen.

 • Vraag 5
  Deelt u de zorg van de Algemene Rekenkamer van Curaçao dat die op deze manier geen rechtmatigheids- en doelmatigheidsonderzoeken meer zal kunnen uitvoeren bij op afstand geplaatste entiteiten?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Kunt u uitsluiten dat dit ingrijpen door de regering van Curaçao te maken heeft met de gokactiviteiten die telecombedrijf UTS mogelijk maakt?

  Het beantwoorden van deze vraag zou speculeren zijn.

 • Vraag 7
  Bent u bereid om met de regering van Curaçao in overleg te treden, met als doel deze aantasting van de positie van de Rekenkamer ongedaan te maken?

  Het betreft hier een landsaangelegenheid waar ik niet in treed.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z13282
Volledige titel: De aantasting van de positie van de Algemene Rekenkamer van Curaçao
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-473
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Raak over de aantasting van de positie van de Algemene Rekenkamer van Curaçao