Kamervraag 2017Z12678

Het bericht 'Jankende jihadbruid hoort bij harde kern'

Ingediend 26 september 2017
Beantwoord 15 november 2017 (na 50 dagen)
Indieners Geert Wilders (PVV), Machiel de Graaf (PVV)
Beantwoord door Stef Blok (VVD)
Onderwerpen cultuur en recreatie openbare orde en veiligheid religie terrorisme
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z12678.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-424.html
1. Telegraaf, 22 september 2017
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Jankende jihadbruid hoort bij harde kern»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat iemand voor wie het leven in het kalifaat een grote leerschool was een grote dreiging vormt voor de veiligheid als zij terug zou komen? Zo nee, waarom niet?

  Zoals de AIVD op 15 februari 2017 in de publicatie «Terugkeerders in beeld» heeft geschreven, kunnen uitreizigers die terugkeren uit het strijdgebied in Syrië en Irak een dreiging vormen voor de veiligheid in Nederland. Over individuele casussen doe ik geen uitspraak.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat haar verlangen naar het kalifaat nooit een gevolg kan krijgen in Nederland en dat zij het beste naar Saoedi-Arabië, Iran, Yemen of een andere islamitische schurkenstaat kan gaan als ze zo graag onder strikte islamitische regels wil leven? Zo nee, waarom niet?

  Over individuele casussen doe ik geen uitspraak.

 • Vraag 4
  Bent u bereid zorg te dragen voor het feit dat deze vrouw nooit, nooit meer een voet op Nederlandse bodem kan zetten en hoe gaat u dit zo spoedig mogelijk bewerkstelligen?

  Over individuele casussen doe ik geen uitspraak.

 • Mededeling - 24 oktober 2017

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Jankende jihadbruid hoort bij harde kern» (ingezonden 26 september 2017) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z12678
Volledige titel: Het bericht 'Jankende jihadbruid hoort bij harde kern'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-424
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden De Graaf en Wilders over het bericht 'Jankende jihadbruid hoort bij harde kern'