Kamervraag 2017Z12296

Het bericht ‘NIVEL: Informatie Wmo voor familie verstandelijk gehandicapten ontoereikend’

Ingediend 19 september 2017
Beantwoord 9 oktober 2017 (na 20 dagen)
Indiener Corinne Ellemeet (GL)
Beantwoord door Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z12296.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-141.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «NIVEL: Informatie Wmo voor familie verstandelijk gehandicapten ontoereikend»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat vindt u er van dat twee derde van de familieleden van verstandelijk gehandicapten, die vaak als mantelzorger optreden, niet op de hoogte is van het bestaan van onafhankelijke cliëntondersteuning?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat er teveel signalen zijn dat onafhankelijke cliëntondersteuning nog onvoldoende bekend is? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Kunt u de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning expliciet meenemen in de bewustwordingscampagne voor mantelzorgers, waar ik in mijn motie van 7 juni jl. om heb verzocht?2

  Ik heb in het 30-leden debat over mantelzorg van 7 juni jl. toegezegd om met de VNG, gemeenten en Mezzo te kijken hoe de informatievoorziening voor mantelzorgers versterkt kan worden, zodat bewustwording over mantelzorg en (cliënt)ondersteuning vergroot kan worden. Ik zal hier dit signaal specifiek bij betrekken. De Tweede Kamer zal rond het Kerstreces 2017 hierover geïnformeerd worden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z12296
Volledige titel: Het bericht ‘NIVEL: Informatie Wmo voor familie verstandelijk gehandicapten ontoereikend’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-141
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Ellemeet over het bericht ‘NIVEL: Informatie Wmo voor familie verstandelijk gehandicapten ontoereikend’