Kamervraag 2017Z10661

Een bezoek van diplomaten aan de Evin-gevangenis in Teheran

Ingediend 3 augustus 2017
Beantwoord 18 augustus 2017 (na 15 dagen)
Indiener Raymond de Roon (PVV)
Beantwoord door Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z10661.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-2480.html
 • Vraag 1
  Ben u op de hoogte van een bezoek van een groep van 45 diplomaten aan de beruchte Evin-gevangenis in Teheran?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat op een van de foto’s van dat bezoek een Nederlandse vlag te zien is?2

  Ja. Alle vlaggen van deelnemende landen werden tijdens het bezoek getoond.

 • Vraag 3
  Hebben één of meerdere Nederlandse diplomaten aan dat bezoek deelgenomen? Zo ja, wat was de functie en rang van die diploma(a)t(en)?

  De Nederlandse ambassadeur in Iran heeft deelgenomen aan het bezoek aan de Evin-gevangenis. Ook de ambassadeurs van onder andere België, Denemarken en Zweden waren aanwezig.

 • Vraag 4
  Hoe beoordeelt u het standpunt van Amnesty International, dat dit bezoek een grove publiciteitsstunt van de Iraanse autoriteiten was?3

  Het precieze programma was voorafgaand niet bekend. Het bezoek gaf geen volledig beeld van de faciliteiten in de Evin-gevangenis, noch van de leefomstandigheden van de gevangenen.

 • Vraag 5
  Was van tevoren bekend dat de diplomaten alleen het «luxe deel» van de Evin-gevangenis te zien zouden krijgen? Zo ja, waarom was dat voor Nederland geen reden om af te zien van deelname aan het bezoek?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Bent u van mening dat het bezoek zinloos was om een volledig beeld te krijgen van de manier waarop gevangenen gehuisvest en behandeld worden?

  Nederland heeft, net als andere gelijkgezinden landen (onder andere België, Denemarken, Duitsland, Noorwegen, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk en Zweden), de gevangenis bezocht om te onderstrepen welk belang gehecht wordt aan de omstandigheden in Iraanse gevangenissen. De mensenrechtensituatie in Iran blijft zeer zorgelijk. Dit bezoek bood een gelegenheid voor de internationale gemeenschap om die zorgen rechtstreeks over te brengen aan de Iraanse autoriteiten. In overleg met andere gelijkgezinde landen is daarom besloten aan het bezoek deel te nemen, juist om die kritische boodschap over te brengen.

 • Vraag 7
  Wilt u er voor zorgen dat Nederlandse diplomaten niet (meer) aan dergelijke fopbezoeken deelnemen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 6.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z10661
Volledige titel: Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over een bezoek van diplomaten aan de Evin-gevangenis in Teheran (ingezonden 3 augustus 2017).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-2480
Volledige titel: Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over een bezoek van diplomaten aan de Evin-gevangenis in Teheran (ingezonden 3 augustus 2017).