Kamervraag 2017Z10609

Het gebruik van spyware in China

Ingediend 28 juli 2017
Beantwoord 15 augustus 2017 (na 18 dagen)
Indieners Maarten Hijink , Sadet Karabulut (SP)
Beantwoord door Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid terrorisme
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z10609.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-2437.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «China legt spyware op in moslimregio»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat de Chinese overheid burgers in de provincie Xinjiang verplicht om spyware te installeren, waardoor burgers onder andere op allerlei manieren bespioneerd kunnen worden? Zo nee, wat zijn dan de feiten?

  Het kabinet is op de hoogte van de berichten over verplichte installatie van software op Androidtelefoons in de stad Urumqi in de Chinese provincie Xinjiang. De software kan gebruikt worden voor surveillance en om gegevens te detecteren. In een aankondiging van de autoriteiten d.d. 10 juli staat dat de applicatie terroristische content kan identificeren en dat burgers die dergelijke bestanden niet verwijderen daarvoor strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.

 • Vraag 3
  Klopt het dat burgers die weigeren de spyware te installeren een celstraf van tien dagen riskeren?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u de opvatting dat de verplichting tot het installeren van spyware onacceptabel is? Zo ja, bent u bereid uw ongenoegen hierover te delen in uw contact met de Chinese autoriteiten?

  Het kabinet is een sterk voorstander en bepleiter van een wereldwijd open en vrij internet waar fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting en vereniging en het recht op privacy worden gerespecteerd. De inzet van de app om toegang te krijgen tot apparaten en de verplichting tot het installeren ervan door de Chinese overheid maakt ernstige inbreuk op de privacy van de betrokken burgers.
  Het kabinet is bereid om mensenrechtenschendingen aan te kaarten in bilateraal verband. Zo heeft de Nederlandse mensenrechtenambassadeur tijdens de bilaterale mensenrechtendialoog in Peking op 11 april 2017 zorgen geuit over de vergaande maatregelen die in toenemende mate de vrijheden van de bevolking in de Chinese provincie Xinjiang inperken. Een volgend gesprek binnen deze dialoog zal worden aangegrepen om dit incident en de inbreuk op privacy op te brengen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z10609
Volledige titel: Het gebruik van spyware in China
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-2437
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Karabulut en Hijink over het gebruik van spyware in China