Kamervraag 2017Z10237

De beveiliging door de Marechaussee op Schiphol

Ingediend 11 juli 2017
Beantwoord 28 augustus 2017 (na 48 dagen)
Indiener Albert van den Bosch (VVD)
Beantwoord door Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD), Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid staatsveiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z10237.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-2557.html
1. Algemeen Dagblad, 7 juli 2017
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Burgers bewaken grens op Schiphol»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat onervaren marechaussees de grens bij Schiphol controleren? Zijn dit actieve reservisten die door periodieke trainingen al een bepaald werkniveau hebben bereikt en (tijdelijk) deze rol krijgen toebedeeld of zijn het burgers die nog niet eerder een actieve rol als militair hebben gehad? Klopt het dat zij ongewapend zijn en een veel kortere dan de reguliere opleiding hebben gevolgd? Welke onderdelen van de reguliere training volgen zij niet of een stuk minder? Graag een toelichting.

  De Koninklijke Marechaussee heeft ongeveer 200 volledig opgeleide en gecertificeerde reservisten. Het overgrote deel van deze reservisten zijn oud-marechaussees; daarnaast betreft het enkele oud-politiemensen en oud-militairen die omgeschoold zijn en dus volledig bevoegd. Er loopt een pilot met één reservist die een beperkt aantal opleidingen heeft gehad voor grensbewaker. Deze reservist is militair, niet bewapend maar beschikt wel over de basiskennis voor de uitvoering van de grensbewakingstaak. Deze reservist kan alleen worden ingezet voor de paspoortcontrole en zit altijd samen met een ervaren gewapende collega. Na evaluatie van de pilot met deze ene reservist wordt beslist of de Koninklijke Marechaussee hiermee doorgaat.
  Voorop staat dat er geen concessies worden gedaan aan de veiligheid.

 • Vraag 3
  Welke risico’s ontstaan door deze nieuwe aanpak met burgers/reservisten bij de controle van paspoorten en de veiligheid van het personeel bij het uitvoeren van die taken? Op welke wijze worden die risico’s afgedicht? Graag een toelichting.

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Klopt het dat het in dit stadium nog om een proef gaat? Zo ja, wanneer worden de resultaten van die proef geëvalueerd? Bent u bereid de Kamer over de resultaten en het vervolg van dit traject te informeren? Op welke termijn is dat mogelijk?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Is het mogelijk dat deze nieuwe aanpak een structureel en grootschaliger karakter krijgt in de toekomst? Graag een toelichting.

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z10237
Volledige titel: De beveiliging door de Marechaussee op Schiphol
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-2557
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van den Bosch over de beveiliging door de Marechaussee op Schiphol