Kamervraag 2017Z10197

het bericht dat de marechaussee onervaren en ongewapenden burgers gaat inzetten op Schiphol

Ingediend 10 juli 2017
Beantwoord 28 augustus 2017 (na 49 dagen)
Indieners Gabriëlle Popken (PVV), Geert Wilders (PVV), Dion Graus (PVV)
Beantwoord door Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD), Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z10197.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-2558.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met onderstaand bericht?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat grenscontrole en grensbewaking een cruciale overheidstaak is, die niet aan onervaren burgers overgelaten kan worden? Zo nee, waarom niet?

  De Koninklijke Marechaussee heeft ongeveer 200 volledig opgeleide en gecertificeerde reservisten. Het overgrote deel van deze reservisten zijn oud-marechaussees; daarnaast betreft het enkele oud-politiemensen en oud-militairen die omgeschoold zijn en dus volledig bevoegd. Er loopt een pilot met één reservist die een beperkt aantal opleidingen heeft gehad voor grensbewaker. Deze reservist is militair, niet bewapend maar beschikt wel over de basiskennis voor de uitvoering van de grensbewakingstaak. Deze reservist kan alleen worden ingezet voor de paspoortcontrole en zit altijd samen met een ervaren gewapende collega. Na evaluatie van de pilot met deze ene reservist wordt beslist of de Koninklijke Marechaussee hiermee doorgaat.
  Voorop staat dat er geen concessies worden gedaan aan de veiligheid.

 • Vraag 3
  Kunt u reageren op de terechte aantijgingen van de vakbond van marechaussees dat dit plan levensgevaarlijk is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, deelt u hun opvatting?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat, gezien de huidige terroristische dreiging en terugkerende Syriëgangers, grensbewaking en grenscontroles de hoogste prioriteit moet hebben? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Hoe zijn deze onervaren en ongewapende burgers opgewassen tegen de terreurdreiging en mogelijke terroristen en jihadisten waarmee zij geconfronteerd kunnen worden?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  Bent u bereid, om zo spoedig mogelijk te investeren in onze grensbewaking en marechaussee? Zo nee, waarom niet?

  Met de voorjaarsnota 2017 heeft het kabinet incidenteel € 7,5 miljoen extra voor 2017 en structureel € 20 miljoen vanaf 2018 beschikbaar gesteld voor de grensbewakingstaak van de Koninklijke Marechaussee (KMar), onder andere op luchthavens.

 • Vraag 7
  Kunt u deze vragen, gezien het begin van de zomervakantie – en de drukte op Schiphol tijdens de zomervakantie – binnen een week beantwoorden?

  Beantwoording is zo spoedig mogelijk gerealiseerd.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z10197
Volledige titel: het bericht dat de marechaussee onervaren en ongewapenden burgers gaat inzetten op Schiphol
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-2558
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Popken, Wilders en Graus over het bericht dat de marechaussee onervaren en ongewapenden burgers gaat inzetten op Schiphol