Kamervraag 2017Z09799

Panama Papers in bezit van de Duitse Federale Recherche (Bundeskriminalamt (BKA))

Ingediend 5 juli 2017
Beantwoord 29 augustus 2017 (na 55 dagen)
Indiener Lammert van Raan (PvdD)
Beantwoord door Eric Wiebes (staatssecretaris financiën) (VVD)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z09799.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-2552.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht van Reuters over dit onderwerp?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u bereid te vragen of Nederland een kopie kan krijgen of kopen van het BKA? Zo nee, waarom niet?

  Ja, inmiddels heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden met het BKA om de voor Nederland relevante informatie in bezit te krijgen.

 • Vraag 3
  Mocht dat niet kunnen, bent u bereid eventueel op dezelfde manier als het BKA de Panama Papers te verkrijgen?

  Het BKA heeft aangegeven dat – indien het bij het BKA in bezit zijnde bestand voor Nederland relevante gegevens bevat – het bereid is deze te delen met de Nederlandse bevoegde autoriteit. Momenteel wordt onderzocht of, op welke wijze en onder welke voorwaarden dit kan gebeuren.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z09799
Volledige titel: Panama Papers in bezit van de Duitse Federale Recherche (Bundeskriminalamt (BKA))
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-2552
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het bericht dat de Panama Papers in bezit zijn van de Duitse federale recherche (het Bundeskriminalamt (BKA))