Kamervraag 2017Z09345

Een schip dat in de nabijheid van marineschepen is geëxplodeerd voor de kust van Somalië

Ingediend 29 juni 2017
Beantwoord 19 juli 2017 (na 20 dagen)
Indieners Raymond de Roon (PVV), Gabriëlle Popken (PVV)
Beantwoord door Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD), Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z09345.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-2376.html
 • Vraag 1
  Kent u de berichtgeving over een geëxplodeerd schip voor de kust van Somalië?1 2

  Het kabinet kan de berichtgeving niet bevestigen. De berichten over een mogelijk incident op 26 juni jl. betroffen zeer waarschijnlijk geen marineschip. Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft EUNAVFOR Atalanta het Italiaanse fregat Espero, dat zich ten tijde van het gemelde incident op een afstand van ongeveer 40 zeemijl van de positie van de melding bevond, de opdracht gegeven op onderzoek uit te gaan maar dit fregat heeft ter plaatse geen bijzonderheden waargenomen.
  Zowel de initiële incidentmelding als de daaropvolgende acties van EUNAVFOR Atalanta geven geen aanleiding om verder onderzoek te verrichten. Het Nederlandse marineschip, dat dit najaar in EUNAVFOR Atalanta wordt ingezet, treft de gebruikelijke beschermingsmaatregelen.

 • Vraag 2
  Klopt het getuigenverslag dat het een marineschip betreft en twee andere marineschepen vrijwel direct hulp boden? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Kunt u bevestigen dat, zoals EUNAVFOR bericht, bij het incident geen marineschepen van EU-lidstaten betrokken zijn geweest?3

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Kunt u nagaan van welke landen de marineschepen in kwestie dan wél waren en wat zij daar op dat moment deden?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Bent u bereid om exact te achterhalen wat de explosie en het zinken van het schip heeft veroorzaakt, aangezien Nederland dit najaar een marineschip die kant op stuurt?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z09345
Volledige titel: Een schip dat in de nabijheid van marineschepen is geëxplodeerd voor de kust van Somalië
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-2376
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden De Roon en Popken over een schip dat in de nabijheid van marineschepen is geëxplodeerd voor de kust van Somalië