Kamervraag 2017Z08321

Het bericht “Accountants moeten sneller hervormen”

Ingediend 15 juni 2017
Beantwoord 21 augustus 2017 (na 67 dagen)
Indiener Henk Nijboer (PvdA)
Beantwoord door Jeroen Dijsselbloem (minister financiën) (PvdA)
Onderwerpen economie overige economische sectoren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z08321.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-2500.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Accountants moeten sneller hervormen»?1
 • Vraag 2
  Wat vindt u van de kritiek van de heer Everts dat accountantsorganisaties de beloofde kwaliteitsverbeteringen te langzaam doorvoeren?
 • Vraag 3
  Wat is uw oordeel over het tempo waarmee accountantsorganisaties de beloofde kwaliteitsverbeteringen doorvoeren? Heeft u het idee dat accountantsorganisaties serieus bezig zijn met het doorvoeren van kwaliteitsverbeterende maatregelen? Op welke punten schieten de accountantsorganisaties tekort?
 • Vraag 4
  Ziet u een verschil tussen accountantsorganisaties als het gaat om het nemen van kwaliteitsverbeterende maatregelen? Zo ja, hoe zijn deze verschillen te verklaren?
 • Vraag 5
  Wat vindt u van de kritiek van de heer Everts dat het verdienmodel van accountantsorganisaties ertoe leidt dat het publieke belang niet altijd het beste gediend wordt?
 • Vraag 6
  Wordt er binnen de sector nagedacht over aanpassingen in het verdienmodel? Zo ja, zijn er concrete voorstellen of ideeën om het verdienmodel van accountantsorganisaties aan te passen?
 • Vraag 7
  Ziet u aanleiding om het verdienmodel van accountantsorganisaties aan te passen, zodat accountants onafhankelijker kunnen opereren? Welke opties ziet u om het verdienmodel van accountantsorganisaties aan te passen?
 • Vraag 8
  Wat vindt u van de kritiek dat de samenstelling van accountantsteams niet altijd leidt tot de beste controle, omdat de meer ervaren mensen geen tijd hebben voor discussie en reflectie?2 Betekent dit dat kantoren zouden moeten investeren in teams met meer ervaring en meer partners per juniors, ook als dit ten koste gaat van de winst per partner?
 • Mededeling - 6 juli 2017

  Hierbij deel ik u mede dat ik de door het lid Nijboer (PvdA) gestelde vragen over het bericht «Accountants moeten sneller hervormen» in het FD van 9 juni 2017 (ingezonden op 15 juni 2017 met kenmerk 2017Z08321), niet binnen de door u gestelde termijn kan beantwoorden. De beantwoording van deze Kamervragen vergt nadere afstemming. Ik verwacht de vragen op korte termijn te kunnen beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z08321
Volledige titel: Het bericht “Accountants moeten sneller hervormen”
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-2500
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht “Accountants moeten sneller hervormen”