Kamervraag 2017Z06238

Het bericht 'Turkije haalt uit: Nederland is xenofoob en islamofoob'

Ingediend 12 mei 2017
Beantwoord 7 juni 2017 (na 26 dagen)
Indieners Machiel de Graaf (PVV), Raymond de Roon (PVV), Geert Wilders (PVV)
Beantwoord door Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA), Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z06238.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-2028.html
1. AD, 11 mei 2017
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht: «Turkije haalt uit: Nederland is xenofoob en islamofoob»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat een vertegenwoordiger van de islamitische dictatuur Turkije, dat meerdere genocides op haar naam heeft, wereldkampioen is in het opsluiten van journalisten en iedereen met een anti-Erdoganluchtje ontslaat of opsluit, ons land niet als xenofoob hoort weg te zetten? Zo nee, waarom niet?

  Het Kabinet zet in op de-escalatie van de diplomatieke spanningen tussen beide landen. Het terugsturen van de Turkse ambassadeur acht het Kabinet daarom niet wenselijk.

 • Vraag 3
  Bent u bereid de ambassadeur van Turkije vanwege deze schoffering terug te sturen naar zijn droomdictatuur? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z06238
Volledige titel: Het bericht 'Turkije haalt uit: Nederland is xenofoob en islamofoob'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-2028
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden De Graaf, De Roon en Wilders over het bericht 'Turkije haalt uit: Nederland is xenofoob en islamofoob'