Kamervraag 2017Z05193

De verboden stille tocht van Christenen voor Israel in Rotterdam

Ingediend 18 april 2017
Beantwoord 2 juni 2017 (na 45 dagen)
Indieners Han ten Broeke (VVD), Raymond Knops (CDA), Kees van der Staaij (SGP), Gert-Jan Segers (CU), Joël Voordewind (CU), Martin Bosma (PVV)
Beantwoord door Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen cultuur en recreatie religie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z05193.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-2004.html
 • Vraag 1
  Kunt u aangeven waarom de stille tocht van Christenen voor Israel (CvI) vandaag in Rotterdam door B&W is verboden?

  De handhaving van de openbare orde in Rotterdam is de verantwoordelijkheid van de burgemeester van Rotterdam. Hij legt daarover verantwoording af aan de gemeenteraad. Overigens heeft de organisatie uiteindelijk zelf besloten af te zien van een stille tocht.

 • Vraag 2
  Hoe verklaart u dat de veiligheid van 150 wandelaars niet gegarandeerd kon worden terwijl er voor een congres van het Palestinian Return Centre (PRC), met sprekers met connecties met de terroristische Hamas, deze inspanning wel geleverd kon worden?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Kunt u aangeven waarom er geen rekening is gehouden met de wens van de organisator van CvI om een stille en vreedzame wandeling te houden, zodat de joodse Rotterdammers – vanwege de sabbath is het hen niet toegestaan te demonstreren maar wel een stille wandeling te maken – ook in staat zouden zijn om mee te lopen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Kunt u aangeven en nagaan waarom er tijdens de Turkse demonstraties in Rotterdam, zoals o.a. op 16 juli vorig jaar, wel voldoende politiecapaciteit beschikbaar was?

  Het handhaven van de openbare orde is de verantwoordelijkheid van de burgemeester. De burgemeester van Rotterdam heeft bij de genoemde manifestaties in nauw overleg met de politie een afweging gemaakt over de wijze waarop de openbare orde het beste kon worden gehandhaafd. Op basis van de door de burgemeester gemaakte afweging, heeft de organisatie besloten de tocht niet door te laten gaan. In soortgelijke toekomstige situaties zal een burgemeester ook steeds in overleg met de politie bezien op welke wijze de openbare orde het meest adequaat kan worden gehandhaafd. Ik zal niet treden in de bevoegdheden van burgemeesters.

 • Vraag 5
  Bent u bereid de volgende keer dat een soortgelijke situatie zich voordoet, er zorg voor te dragen dat wel voldoende politiecapaciteit beschikbaar gesteld wordt, uiteraard in samenwerking met de betreffende burgemeester?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Mededeling - 9 mei 2017

  Op 18 april jl. hebben de leden Voordewind en Segers (beiden ChristenUnie), Knops (CDA), Ten Broeke (VVD), Bosma (PVV) en Van der Staaij (SGP) schriftelijke vragen gesteld over de verboden stille tocht van Christenen voor Israel in Rotterdam (kenmerk 2017Z05193). Vanwege de voor de beantwoording benodigde informatie vanuit de gemeente kunnen deze vragen niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken worden beantwoord. Ik streef er naar de vragen uiterlijk medio mei te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z05193
Volledige titel: De verboden stille tocht van Christenen voor Israel in Rotterdam
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-2004
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Voordewind, Segers, Knops, Ten Broeke, Martin Bosma en Van der Staaij over de verboden stille tocht van Christenen voor Israël in Rotterdam