Kamervraag 2017Z04290

Het bericht ‘Verdachte van verkrachting meisje komt niet opdagen, zaak uitgesteld’

Ingediend 31 maart 2017
Beantwoord 20 april 2017 (na 20 dagen)
Indiener Gidi Markuszower (PVV)
Beantwoord door Klaas Dijkhoff (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen burgerlijk recht recht rechtspraak
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z04290.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-1657.html
 • Vraag 1
  Kent u dit bericht over een verdachte van de verkrachting van een meisje die niet komt opdagen waardoor de zaak is uitgesteld?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe kan het dat een verdachte van zo’n gruwelijk misdrijf al bijna twee jaar vrij rondloopt?

  De verdachte is door de rechter-commissaris in bewaring gesteld. De raadkamer van de rechtbank heeft vervolgens geoordeeld dat er voldoende ernstige bezwaren tegen de verdachte bestonden, maar geen of onvoldoende wettelijke gronden voor verdere voorlopige hechtenis. De vordering gevangenhouding is derhalve door de rechtbank afgewezen op 24 februari 2016, waarna de verdachte in vrijheid is gesteld.

 • Vraag 3
  Waarom is deze gevaarlijke kinderverkrachter niet voor dit feit in voorlopige hechtenis gezet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Welke rechter-commissaris heeft de beslissing genomen deze gevaarlijke kinderverkrachter in de maatschappij los te laten? Hoe gaat u deze rechter-commissaris voor dit handelen sanctioneren?

  Het is niet aan mij als Minister van Veiligheid en Justitie om te treden in beslissingen genomen door een onafhankelijk rechterlijk college.
  Het strafrechtelijk onderzoek in onderhavige zaak is nog gaande en derhalve kan ik hierover geen uitspraken doen. Voor een nadere toelichting over het delen van informatie die relevant kan zijn voor een strafrechtelijk onderzoek verwijs ik u naar de brief die mijn ambtsvoorganger op 21 december 2016 naar uw Kamer heeft gestuurd.2

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat het feit dat, zolang deze gevaarlijke kinderverkrachter spoorloos is, er een risico bestaat dat hij weer nieuwe slachtoffers maakt?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Welke maatregelen gaat u nemen om te voorkomen dat in de toekomst zulke knettergekke beslissingen niet meer genomen worden en verdachten van (kinder)verkrachting tot en met het vonnis in een cel worden gestopt?

  Zie antwoord vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z04290
Volledige titel: Het bericht ‘Verdachte van verkrachting meisje komt niet opdagen, zaak uitgesteld’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-1657
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Markuszower over het bericht ‘Verdachte van verkrachting meisje komt niet opdagen, zaak uitgesteld’