Kamervraag 2017Z03867

Een schietincident in Irak in 2004

Ingediend 21 maart 2017
Beantwoord 15 mei 2017 (na 55 dagen)
Indiener Jasper van Dijk
Beantwoord door Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD), Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen recht rechtspraak
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z03867.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-1846.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Advocaat: «OM misleidt rechter in zaak schietpartij Irak»»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat nog voordat al het bewijs over de schietpartij in Irak in 2004 was verzameld en beoordeeld, het Openbaar Ministerie (OM) al had besloten om de mogelijk verantwoordelijke Nederlandse militair niet te vervolgen? Zo nee, wat zijn dan de feiten?

  Over deze aangelegenheid loopt momenteel een procedure ex artikel 12 Wetboek van strafvordering. Het respecteren van de onafhankelijke rechtsgang, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het opsporingsbelang (in geval van gegrondverklaring van het beklag wegens niet vervolgen) maken het niet mogelijk om inhoudelijke informatie te delen met uw Kamer.

 • Vraag 3
  Klopt het dat het OM verklaringen heeft achtergehouden? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Hoe beoordeelt u de conclusie van de advocaat van de nabestaande dat het OM de rechter heeft misleid? Kunt u uw antwoord toelichten?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Mededeling - 13 april 2017

  Hierbij bericht ik u, mede namens de Minister van Defensie, dat de schriftelijke vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over een schietincident in Irak in 2004 (ingezonden 21 maart 2017) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z03867
Volledige titel: Een schietincident in Irak in 2004
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-1846
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over een schietincident in Irak in 2004