Kamervraag 2017Z03666

Het het initiatief van de stichting Meent van der Sluis voor de oprichting van het "Andere Monument"

Ingediend 13 maart 2017
Beantwoord 18 mei 2017 (na 66 dagen)
Indieners Henk Nijboer (PvdA), Tjeerd van Dekken (PvdA), Jan Vos (PvdA)
Beantwoord door Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD), Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen cultuur en recreatie kunst
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z03666.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-1891.html
 • Vraag 1
  Kent u het initiatief voor de oprichting van een monument dat aandacht vraagt voor de schadelijke gevolgen van de winning van aardgas, in het bijzonder de bevingen, degenen die daarvan de dupe zijn en voor degenen die daarvoor vergeefs gewaarschuwd hebben?1

  Ja, ik ben bekend met de berichtgeving hieromtrent.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het kunstwerk er moet komen zodat Het Andere Monument een concreet symbool is voor de schade aan de gebouwen en woningen en de barsten die dat veroorzaakt in de levensvreugde, het vertrouwen en het toekomstperspectief voor de bewoners van het aardbevingsgebied in Groningen?

  Ik kan mij voorstellen dat er, gegeven de impact van de aardbevingen op het leven in het gebied, behoefte is aan een monument en ik waardeer de inzet van de stichting om dat te bereiken.

 • Vraag 3
  Bent u ervan op de hoogte dat de gemeente Hoogezand-Sappemeer bereid is grond beschikbaar te stellen voor de plaatsing van Het Andere Monument en wilt u in overleg treden met de initiatiefnemers voor de realisering van het monument?

  De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft inmiddels contact gehad met de initiatiefnemers en een bemiddelende rol vervuld tussen betrokken partijen.

 • Vraag 4
  Bent u ervan op de hoogte dat de Stichting Meent van der Sluis van plan is het monument te realiseren via een werk-leer-project voor jongeren en wilt u hieraan financieel bijdragen?

  De Minister van SZW zal de mogelijkheden voor een leer-werktraject onderzoeken en daarover in contact treden met de stichting.

 • Mededeling - 29 maart 2017

  Op 13 maart 2017 hebben de leden Van Dekken, Nijboer en Jan Vos (allen PvdA) vragen gesteld over het initiatief van de Stichting Meent van der Sluis voor de oprichting van Het Andere Monument (kenmerk 2017Z03666). Vanwege voor de beantwoording benodigde afstemming met externe partijen kunnen deze vragen niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken worden beantwoord. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z03666
Volledige titel: Het het initiatief van de stichting Meent van der Sluis voor de oprichting van het "Andere Monument"
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-1891
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van Dekken, Nijboer en Jan Vos over het initiatief van de Stichting Meent van der Sluis voor de oprichting van Het Andere Monument