Kamervraag 2017Z01225

Het behoud van de unieke stripverzameling Matla, de grootste collectie stripverzameling in Nederland (170.000 boeken en tijdschriften), die gereed staat voor overdracht naar de Nederlandse Staat, in het bijzonder de Koninklijke Bibliotheek

Ingediend 27 januari 2017
Beantwoord 21 februari 2017 (na 25 dagen)
Indiener Jacques Monasch (Monasch)
Beantwoord door Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
Onderwerpen cultuur cultuur en recreatie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z01225.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-1248.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen uit de verschillende mediaberichten van half december 2016 tot half januari 2017 van het voornemen van de Koninklijke Bibliotheek om de unieke en tegelijkertijd de grootste stripverzameling in Nederland van Hans Matla – ter waarde van 3 miljoen euro te willen – over te nemen?

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de gedachte van de Koninklijke Bibliotheek dat het striparchief Matla van onmisbare culturele waarde is voor Nederlands erfgoed en het complete archief dus niet mag ontbreken in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek?

  Het striparchief van Matla heeft zeker culturele waarde. Het is aan de KB om te bepalen of het van zodanig belang is voor hun collectie dat de KB zich om die reden sterk wil maken voor het verwerven van deze stripcollectie binnen hun budget. Als de KB zich wil inspannen om de collectie of delen ervan te verwerven is hiermee nog niet aangetoond dat de complete stripcollectie van Matla van onmisbare culturele waarde is voor het Nederlandse erfgoed, zoals bedoeld in artikel 3.7, tweede lid van de Erfgoedwet.

 • Vraag 3
  Bent u bereid om met de eigenaar, de Koninklijke Bibliotheek en de mogelijke sponsoren, zoals diverse stichtingen en de gemeente Den Haag mee te denken en een oplossing te vinden voor de financiering van de overnameprijs, ter voorkoming dat dit unieke striparchief geveild gaat worden en het dus in particuliere handen belandt?

  Voor een eventuele bijdrage aan de aankoop uit rijksmiddelen wijs ik u op het Mondriaan Fonds. Het Mondriaan Fonds voert een regeling uit ter ondersteuning van incidentele aankopen, die een verrijking kunnen vormen voor de collectie Nederland. De KB kan een beroep op die regeling doen.

 • Vraag 4
  Welke mogelijkheden ziet u indien er geen overeenstemming bereikt wordt over de overnameprijs van het striparchief om deze collectie van onmisbare culturele en monumentale waarde tot staatseigendom te laten behoren?

  Het heeft weinig zin vooruit te lopen op de lopende onderhandelingen tussen de KB en potentiële sponsoren uit het culturele veld en te speculeren op eventuele consequenties als de KB de collectie niet kan verwerven.

 • Vraag 5
  Kunt u aangeven welke gevolgen het heeft, dan wel welk cultureel verlies er is voor het Nederlands erfgoed, indien deze zeldzame collectie niet tot overname door de Koninklijke Bibliotheek leidt?

  Zie antwoord vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z01225
Volledige titel: Het behoud van de unieke stripverzameling Matla, de grootste collectie stripverzameling in Nederland (170.000 boeken en tijdschriften), die gereed staat voor overdracht naar de Nederlandse Staat, in het bijzonder de Koninklijke Bibliotheek
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-1248
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Monasch over het behoud van de unieke stripverzameling Matla, de grootste collectie stripverzameling in Nederland (170.000 boeken en tijdschriften), die gereed staat voor overdracht naar de Nederlandse Staat, in het bijzonder de Koninklijke Bibliotheek