Kamervraag 2016Z22349

De bosbranden in Israël

Ingediend 29 november 2016
Beantwoord 7 december 2016 (na 8 dagen)
Indiener Joël Voordewind (CU)
Beantwoord door Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z22349.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-697.html
  • Vraag 1
    Bent u bekend met de hevige bosbranden in Israël?1

    Ja.

  • Vraag 2
    Bent u bereid om Nederlandse hulp aan te bieden bij het blussen van de branden in Israël in navolging van andere Europese landen? Zo ja, welke mogelijkheden heeft Nederland om Israël bij te staan in het blussen van de branden? Zo nee, waarom niet?

    Er is met de Israëlische autoriteiten gesproken over mogelijke hulp bij het blussen van de diverse branden. Er kon echter niet in de specifieke Israëlische behoefte worden voorzien, omdat Nederland niet over de gevraagde blusvliegtuigen beschikt. De Minister van Buitenlandse Zaken heeft in een gesprek met de Israëlische Ambassadeur namens het kabinet zijn medeleven betuigd met de getroffen bevolking.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z22349
Volledige titel: De bosbranden in Israël
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-697
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Voordewind over de bosbranden in Israël