Kamervraag 2016Z20558

Het bericht dat de Nationale Ombudsman Ed Nijpels en de Sociaal-Economische Raad (SER) op de vingers tikt, omdat zij onvolledige en eenzijdige informatie geven over windenergie

Ingediend 7 november 2016
Beantwoord 24 november 2016 (na 17 dagen)
Indiener Reinette Klever (PVV)
Beantwoord door Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen energie natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z20558.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-570.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht «Ombudsman: Nijpels en SER zijn eenzijdig over windenergie»?1

  In algemene zin vind ik het verstrekken van objectieve en goede informatievoorziening door de overheid van belang. Ik heb begrepen dat de SER deze week een herzieningsverzoek bij de Ombudsman heeft ingediend. Het is nu aan de Ombudsman om hierop te reageren.

 • Vraag 2
  Deelt u de conclusie van de Nationale ombudsman dat goede informatieverstrekking inhoudt dat de overheid ervoor zorgt dat de burger de juiste informatie krijgt en dat deze informatie klopt en volledig en duidelijk is?

  Ja, die conclusie deel ik.

 • Vraag 3
  Zo ja, waarom heeft u bij eerdere aangetoonde onwaarheden die verkondigd werden door de voorzitter van de Borgingscommissie geweigerd hem hierover op de vingers te tikken?2

  Ik deel de opvatting niet dat er sprake zou zijn van stelselmatige verstrekking van verkeerde informatie door de voorzitter van de Borgingscommissie. Ik zie dus ook geen reden om hem hierop aan te spreken.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat dit patroon van misleiding de geloofwaardigheid van de overheid aantast? Zo niet, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Bent u bereid, nu voor de derde keer is aangetoond dat de heer Nijpels in zijn functie als voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord stelselmatig burgers verkeerde informatie verstrekt, hem alsnog op de vingers te tikken en hem te ontslaan? Zo niet, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 3.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z20558
Volledige titel: Het bericht dat de Nationale Ombudsman Ed Nijpels en de Sociaal-Economische Raad (SER) op de vingers tikt, omdat zij onvolledige en eenzijdige informatie geven over windenergie
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-570
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Klever over het bericht dat de Nationale Ombudsman Ed Nijpels en de Sociaal-Economische Raad (SER) op de vingers tikt, omdat zij onvolledige en eenzijdige informatie geven over windenergie