Kamervraag 2016Z20137

De test met internetstemmen voor kiezers in het buitenland

Ingediend 2 november 2016
Beantwoord 17 november 2016 (na 15 dagen)
Indiener Joost Taverne (VVD)
Beantwoord door Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z20137.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-533.html
 • Vraag 1
  Hoeveel deelnemers aan de test zijn nodig om deze succesvol te laten verlopen?

  De test wordt gehouden om te onderzoeken hoe de techniek van het internetstemmen zich ontwikkelt. In het bijzonder is de test een middel om na te gaan hoe betrouwbaar internetstemmen nu kan zijn. De test heeft de vorm van een gesimuleerde (schaduw) verkiezing. Zoals eerder is gemeld1 zullen tijdens de gesimuleerde verkiezing beveiligingstesten plaatsvinden om na te gaan hoe betrouwbaar de stemdienst is. Hiervoor is niet een bepaald aantal deelnemers noodzakelijk.
  Op verzoek van het Ministerie van BZK heeft de gemeente Den Haag op 13 oktober jl. aan Nederlanders in het buitenland die zich eerder bij de gemeente hebben geregistreerd om vanuit het buitenland te stemmen (én daarbij ook een e-mailadres hebben opgegeven) een mail gestuurd. In de mail wordt melding gemaakt van de test en wordt aangegeven dat men zich (door een mail te sturen) bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan aanmelden om een teststem te kunnen uitbrengen. De mail van de gemeente Den Haag heeft inmiddels tot ruim 9.000 aanmeldingen geleid. Er komen nog dagelijks aanmeldingen binnen. Voorzien is dat de codes die men nodig heeft om een teststem uit te brengen eind november a.s. (per mail) zullen worden gezonden aan de personen die zich hebben aangemeld om deel te nemen aan de test. De test zelf vindt plaats van 7 december tot en met 13 december a.s.

 • Vraag 2
  Hoeveel mensen hebben zich tot nu toe aangemeld voor de test?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Wat doet u om de deelname aan de test te bevorderen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Wanneer ontvangen de mensen die zich hebben aangemeld de codes om mee te doen aan de test?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval vóór 11 november a.s. beantwoorden?

  Ik heb de vragen zo spoedig mogelijk beantwoord.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z20137
Volledige titel: De test met internetstemmen voor kiezers in het buitenland
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-533
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Taverne over de test met internetstemmen voor kiezers in het buitenland