Kamervraag 2016Z18053

Het cao-overleg bij Defensie

Ingediend 4 oktober 2016
Beantwoord 25 oktober 2016 (na 21 dagen)
Indiener Fred Teeven (VVD)
Beantwoord door Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD)
Onderwerpen arbeidsvoorwaarden werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z18053.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-260.html
1. NRC-Handelsblad, 1 oktober 2016
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Cao-overleg bij defensie vastgelopen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat het overleg is vastgelopen en dat de belangrijkste reden daarvoor de loonsverhoging voor Defensiemedewerkers op lange termijn is? Graag een toelichting.

  Defensie heeft te maken met Rijksbrede ontwikkelingen op het terrein van pensioenen. Omdat pensioenen deel uitmaken van arbeidsvoorwaarden heeft het overleg hierover ook invloed op het arbeidsvoorwaardenproces. De effecten worden momenteel beoordeeld. Defensie heeft de centrales gemeld dat dit enige tijd kost. De centrales hebben hierop teleurgesteld gereageerd en besloten in afwachting daarvan het overleg op te schorten. Dat betekent dat er tot nader order niet wordt onderhandeld. Defensie vindt het bereiken van een arbeidsvoorwaardenakkoord belangrijk en hoopt dat de onderhandelingen op korte termijn kunnen worden hervat.

 • Vraag 3
  Kunt u nader toelichten wat precies de knelpunten zijn die een akkoord in de weg staan? Over welke zaken is wel overeenstemming bereikt?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Kunt u schetsen hoe het overleg nu verder zal gaan? Wat gaat u doen om tot een oplossing te komen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Bent u bereid deze vragen te beantwoorden vóór het Wetgevingsoverleg Defensie personeel voorzien op 9 november 2016?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z18053
Volledige titel: Het cao-overleg bij Defensie
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-260
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Teeven over het CAO-overleg bij Defensie