Kamervraag 2016Z17104

Het bericht “Venezuela beschuldigt Nederland en VS opnieuw van agressie”

Ingediend 22 september 2016
Beantwoord 6 oktober 2016 (na 14 dagen)
Indieners Ronald Vuijk (VVD), Han ten Broeke (VVD), André Bosman (VVD)
Beantwoord door Bert Koenders (PvdA)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z17104.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-121.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Venezuela beschuldigt Nederland en VS opnieuw van agressie»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat de Venezolaanse president deze beschuldigingen en dreigementen heeft geuit? Zo ja, hoe beoordeelt u deze?

  Venezuela heeft, in tegenstelling tot berichtgeving in de Nederlandse media, Nederland niet beticht van het schenden van het luchtruim. President Maduro heeft letterlijk gezegd dat Venezuela bij de regering van het Koninkrijk moet protesteren, omdat de VS een aanval op Venezuela zou voorbereiden vanaf een Amerikaanse militaire basis die zich bevindt op het grondgebied van Curaçao.

 • Vraag 3
  Is het Venezolaanse luchtruim werkelijk geschonden?

  De regering heeft geen informatie dat schending van het Venezolaanse territoriale luchtruim heeft plaatsgevonden. In een reactie ontkent ook de VS dat het bewuste vliegtuig het Venezolaanse territoriale luchtruim is binnengevlogen. VS stelt vluchten uit te voeren volgens het internationale recht met respect voor de soevereiniteit.

 • Vraag 4
  Gaat de Nederlandse regering op de beschuldigingen en dreigingen van president Maduro reageren? Zo ja, hoe?

  In een gesprek met de Venezolaanse Minister van Buitenlandse Zaken heb ik mijn verbazing en zorg over deze onterechte en publieke beschuldigingen uitgesproken richting Venezuela. Tevens heb ik er toen op aangedrongen dat het van belang is dat Venezuela dergelijke uitspraken in de toekomst voorkomt.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z17104
Volledige titel: Het bericht “Venezuela beschuldigt Nederland en VS opnieuw van agressie”
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-121
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Ten Broeke, Vuijk en Bosman over het bericht “Venezuela beschuldigt Nederland en VS opnieuw van agressie”