Kamervraag 2016Z16660

De komst van een Turks ziekenhuis in Amsterdam

Ingediend 15 september 2016
Beantwoord 27 oktober 2016 (na 42 dagen)
Indieners Machiel de Graaf (PVV), Reinette Klever (PVV)
Beantwoord door Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z16660.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-310.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op de komst van een Turks ziekenhuis in Amsterdam?1

  De Stichting Acibadem International Medical Center heeft een WTZi toelating. Zolang het ziekenhuis op alle fronten voldoet aan de Nederlandse gezondheidszorg wetgeving en goede zorg levert zoals vastgesteld door de Nederlandse betrokken partijen en beroepsverenigingen heb ik geen bezwaar tegen de komst van dit ziekenhuis.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het islamitische Turkije al teveel invloed heeft in Nederland, en dat we Turkse invloed op de Nederlandse gezondheidszorg kunnen missen als kiespijn? Zo nee, waarom niet?

  Het staat iedereen vrij om een kliniek of ziekenhuis te starten in Nederland zolang ze werken binnen de wetgeving en conform de normen van de Nederlandse gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zien hier op toe.

 • Vraag 3
  Wat is uw reactie op de uitspraak dat alle Turken in de nieuwe kliniek terecht kunnen voor een second opinion?

  Het staat alle Nederlanders vrij om gebruik te maken van deze nieuwe kliniek.

 • Vraag 4
  Gaat u controleren hoeveel besnijdenissen er plaats zullen vinden onder het mom van «medisch noodzakelijk»?

  Per 1 januari 2017 wordt medisch noodzakelijke besnijdenis weer onder strikte voorwaarden opgenomen in het verzekerd pakket. De arts bepaalt of de behandeling medisch noodzakelijk is. Daarnaast is het de taak van de zorgverzekeraars om er op toe te zien dat de zorg conform de aanspraken wordt uitgevoerd.

 • Vraag 5
  Is u bekend dat in Turkije veel meer medicatie verstrekt wordt aan patiënten en laat u de Inspectie hierop extra controleren mocht de Erdogankliniek er komen?

  De IGZ behandelt en inspecteert de Stichting Acibadem International Medical Center zoals zij alle nieuwe toetreders inspecteert of aan de in Nederland geldende normen wordt voldaan.

 • Vraag 6
  Bent u bereid de komst van dit ziekenhuis tegen te houden? Zo nee, waarom niet?

  Nee, zie mijn antwoord op vraag 1

 • Mededeling - 5 oktober 2016

  De vragen van de Kamerleden Klever (PVV) en De Graaf (PVV) over de komst van een Turks ziekenhuis in Amsterdam (2016Z16660) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is, dat het inwinnen van nadere informatie meer tijd vergt. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z16660
Volledige titel: De komst van een Turks ziekenhuis in Amsterdam
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-310
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Klever en De Graaf over de komst van een Turks ziekenhuis in Amsterdam