Kamervraag 2016Z14819

Nieuwe misstanden op Vliegbasis Eindhoven

Ingediend 15 juli 2016
Beantwoord 28 juli 2016 (na 13 dagen)
Indiener Jasper van Dijk
Beantwoord door Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD)
Onderwerpen luchtvaart verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z14819.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-3206.html
 • Vraag 1
  Is het juist dat u een intern onderzoek gaat doen naar misstanden op Vliegbasis Eindhoven?1

  Op advies van de Koninklijke Marechaussee heeft de commandant van de Vliegbasis Eindhoven een onderzoek gelast naar (financiële) integriteitschendingen op de vliegbasis. Op grond van de uitkomsten hiervan zal de commandant bepalen of strafrechtelijke aangifte dan wel nader intern onderzoek gerechtvaardigd is.

 • Vraag 2
  Wat voor misstanden worden onderzocht? Is het juist dat het om tien incidenten gaat (twee gevallen van alcoholmisbruik en acht gevallen van fraude)?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Wie gaat dit onderzoek uitvoeren? Kunt u de exacte onderzoeksopdracht aan de Kamer doen toekomen?

  Het onderzoek wordt verricht door een commissie van medewerkers die niet werkzaam zijn op de vliegbasis Eindhoven en op geen enkele wijze betrokken zijn bij de vermeende misdragingen. Voorzitter van de commissie is een kolonel buiten dienst. Ook functionarissen van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) nemen deel aan het onderzoek. Deze aanpak strookt met het protocol voor intern onderzoek dat wordt toegepast. Dit protocol bevat voorschriften die zorgvuldig en objectief onderzoek waarborgen.

 • Vraag 4
  Waarom laat u geen extern onderzoek doen, zodat wordt voorkomen dat de slager zijn eigen vlees keurt?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Hoe voorkomt u de schijn van belangenverstrengeling als uw eigen mensen misstanden binnen uw eigen organisatie gaan onderzoeken?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 6
  Hoe verklaart u dat opnieuw sprake is van misstanden op Vliegbasis Eindhoven, aangezien u eerder had gezegd dat er schoon schip was gemaakt?2

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 7
  Heeft u destijds wel afdoende maatregelen genomen? Zo ja, hoe kan het dat er nu opnieuw misstanden zijn gemeld?3

  Aangezien we in afwachting zijn van de onderzoeksresultaten, kan ik hierover op dit moment geen uitspraken doen.

 • Vraag 8
  Klopt het dat er naar aanleiding van de eerdere misstanden «geen disciplinaire maatregelen waren genomen»? Zo ja, is het mogelijk dat dezelfde mensen verantwoordelijk zijn voor de huidige misstanden? Zo ja, bent u bereid deze mensen te schorsen totdat alle zaken volledig zijn opgehelderd?

  Zie antwoord vraag 7.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z14819
Volledige titel: Nieuwe misstanden op Vliegbasis Eindhoven
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-3206
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over nieuwe misstanden op Vliegbasis Eindhoven