Kamervraag 2016Z14816

Grote onrust bij Tata Steel

Ingediend 15 juli 2016
Beantwoord 16 augustus 2016 (na 32 dagen)
Indiener Paul Ulenbelt
Beantwoord door Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen economie industrie ontslag werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z14816.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-3229.html
1. Financieele Dagblad,14 juli 2016
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht dat een fusie tussen Tata Steel Nederland en het Duitse Thyssen-Krupp tot een groot verlies aan werkgelegenheid kan leiden?1

  Tata Steel heeft op vrijdag 8 juli jl. in haar persbericht aangegeven dat door de gewijzigde omstandigheden in het Verenigd Koninkrijk gesprekken zijn aangegaan met strategische partijen in de Europese staalindustrie, waaronder ThyssenKrupp AG, over mogelijke strategische allianties of joint ventures. Het is op dit moment nog onduidelijk wat de uitkomst van deze gesprekken zal zijn. Daarom is evenmin duidelijk of en, zo ja, welke personele gevolgen dit mogelijk heeft.

 • Vraag 2
  Deelt u de zorgen van de vakbonden en het personeel? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Wat gaat u ondernemen om de werkgelegenheid te behouden en hoogovens als wezenlijk onderdeel van de basisindustrie in stand te houden? Gaat u met dat doel in gesprek met de directie van Tata Steel Nederland? Zo nee, waarom niet?

  Voorop staat dat iedere onderneming verantwoordelijk is voor zijn bedrijfsvoering en personeelsbeleid. Ik hecht zeer aan een goede verstandhouding met Tata Steel Nederland vanwege het grote belang, onder andere voor de hoogwaardige werkgelegenheid, van het bedrijf voor Nederland en in het bijzonder de regio IJmuiden. Om die reden is er regelmatig contact met Tata Steel Nederland over de situatie. De communicatie tussen Tata Steel Nederland en de Nederlandse overheid is altijd zeer open en constructief. Gezien de huidige stand van zaken treedt het Ministerie van Economische Zaken op als gesprekspartner namens de Nederlandse overheid. Het Ministerie van Economische Zaken is direct op de hoogte gesteld van de gesprekken met strategische partners in de staalindustrie en er is regelmatig contact over eventuele verdere ontwikkelingen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z14816
Volledige titel: Grote onrust bij Tata Steel
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-3229
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Ulenbelt over “grote onrust bij Tata Steel"