Kamervraag 2016Z08665

Het bericht 'Zorgen om inburgering'

Ingediend 28 april 2016
Beantwoord 12 mei 2016 (na 14 dagen)
Indiener Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Beantwoord door Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen integratie migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z08665.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-2517.html
 • Vraag 1
  Op welke datum waren de voorlopige dramatische slagingspercentages inburgering bekend op uw ministerie zoals aan de Kamer gecommuniceerd in uw brief d.d. 20 april 2016?1 2

  De cijfers waar u naar vraagt en die ik middels mijn brief d.d. 20 april 20161 heb gedeeld met uw Kamer heb ik op 1 april 2016 van DUO ontvangen. In het AO Integratieonderwerpen van oktober 2015 heb ik uw Kamer aangegeven dat de eerste definitieve cijfers over de slagingspercentages pas na het eerste kwartaal van 2016 beschikbaar zouden zijn.
  Ik deel uw zorg over het lage slagingspercentage en dat is ook de reden dat ik aanvullende maatregelen heb genomen en een verdiepend onderzoek heb gestart naar het inburgeringsproces. Dit is in dezelfde brief toegelicht en ik zal u hierover – zoals toegezegd in het AO – in september informeren.

 • Vraag 2
  Bent u bereid deze vragen te beantwoorden vóór het plenaire debat naar aanleiding van het verslag van het Algemeen overleg (VAO) over Inburgering van 21 april 2016?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z08665
Volledige titel: Het bericht 'Zorgen om inburgering'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-2517
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over het bericht “Zorgen om inburgering”