Kamervraag 2016Z08138

Inmenging in de rechtszaak tegen Van Rey

Ingediend 20 april 2016
Beantwoord 28 april 2016 (na 8 dagen)
Indiener Ronald van Raak (SP)
Beantwoord door Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen recht rechtspraak staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z08138.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-2417.html
 • Vraag 1
  Waarom hebt u ervoor gekozen om u middels twitter te mengen in de lopende rechtszaak tegen politicus Van Rey?1
 • Vraag 2
  Hoe verhoudt dit publieke optreden zich tot de principes van scheiding van machten en van niet ingrijpen in een lopend proces, zaken die u als Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties juist zou moeten verdedigen?
 • Vraag 3
  Welke vormen van «klankborden» doen zich voor binnen politieke partijen bij de benoeming van bestuurders, en hoe kunt u zo zeker weten dat hierbij geen vertrouwelijke informatie wordt gedeeld?
 • Vraag 4
  Kunt u uitsluiten dat uw bemoeienis van invloed is op het verloop van het proces? Zou u zich in de toekomst in een vergelijkbaar geval op een soortgelijke manier openlijk uiten?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z08138
Volledige titel: Inmenging in de rechtszaak tegen Van Rey
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-2417
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Raak over de inmenging in de rechtszaak tegen Van Rey